Tématem konference v Senátu bude tentokrát sekundární využití klinických dat

Jaké možnosti nabízí sdílení a zpracování dat v klinických studiích? Jaké aktuální výzvy předkládá sekundární využití klinických dat? Jak se na problematiku díváme v národním měřítku a jak v Evropském? To bude předmětem V. národního dne klinických hodnocení 2022 v Praze.

Konference se uskuteční již tradičně při příležitosti Mezinárodního dne klinických hodnocení za odborné spolupráce nadačního fondu PharmAround a výzkumné infrastruktury CZECRIN, která je národním uzlem evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (ECRIN). Záštitu nad ní převzal místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

„Pro pacienty má sdílení a opakované využití dat ze studií význam proto, že urychluje vývoj nových léčebných postupů a jejich dostupnost v praxi. Je to také způsob, jak snížit zátěž a počet pacientů potřebných ve studiích tím, že neopakujeme to, co již bylo testováno.“   

Konference bude rozdělená do 3 bloků a pokryje tato témata: sekundární využití klinických dat z pohledu významných institucí (např. MZČR, SÚKL, VZP a další), aktuální výzvy sekundárního využití dat z hlediska poskytovatelů zdravotní péče a prezentace současného stavu legislativy.

„Budoucnost klinického výzkumu patří efektivnější práci s již existujícími daty. Vývoj nových technologií zpracování dat včetně umělé inteligence může některé typy klinických studií zcela nahradit a snížit tak zátěž pacientů i lékařů zapojených do výzkumu.“  Uvádí doktor Adam Svobodník, analytik medicínských dat (LF MU, CZECRIN).

Témata budou diskutována zástupci z ministerstev, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a zdravotnických zařízení.