Předseda ESFRI Jan Hrušák promluvil na konferenci portugalského předsednictví k pokročilým materiálům

Konference “Advanced Materials Conference – To innovate in the future, the journey starts here,” pořádaná Advanced Materials Cluster, Técnico a FCT-NOVA za portugalského předsednictví v Radě Evropské unie se konala 16. června 2021. Konference se věnovala současným trendům Průmyslu 4.0 a inovativnímu potenciálu pokročilých materiálů při řešení důležitých společenských „velkých výzev“, jako jsou mobilita, zdravotní péče, energetika nebo změna klimatu.

Budoucím inovacím začíná cesta dnes

Konferenci zahájil portugalský ministr pro vědu, technologie a vysoké školy Manuel Heitor, který zdůraznil, že pokročilé materiály jsou zcela zásadní pro budoucnost a prosperitu společnosti. Po ministrovi Heitorovi promluvila Eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel, na niž navázal předseda Evropské rady pro výzkum ERC Jean-Pierre Bourguignon.

Na jeho vystoupení navázal předseda ESFRI Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, který vyzdvihl roli výzkumných infrastruktur v technologických inovacích. „Výzkumné infrastruktury mají klíčovou úlohu při rozvoji znalostí a technologií a logicky propojují výzkumnou a průmyslovou komunitu,“ řekl Jan Hrušák. „Výzkumné infrastruktury nestojí samy o sobě, ale jsou součástí širšího systému, který nejen propojuje excelentní výzkum napříč vědními disciplínami a přispívá k řešení palčivých společenských problémů, ale vytváří znalostní a inovační uzly, které přitahují vysokou odbornost, kreativitu a poskytují prostor pro sdílení znalostí a idejí,“ dodal Jan Hrušák.

Jan Hrušák

Produkty s přidanou hodnotou

I v souvislosti se stále neukončenou koronavirovou pandemií konference v mnoha ohledech akcentovala společenské využití významných technologií, a to zvláště z oblasti informačních a komunikačních technologií, které ovlivňují inovační byznys modely. Základem pro rozvoj nejen digitálních, ale i bio- a nano-technologií jsou pokročilé materiály. Umožňují nebývalou efektivitu dodavatelského řetězce a stimulují autonomii a soběstačnost uživatele, aniž by posilovaly globalizaci a snižují potřebu skladování. Výsledkem jsou řešení v mnoha odvětvích s přímým dopadem na společnost.

V tomto ohledu organizátoři konference očekávají, že tvůrci politik a další zúčastněné strany podpoří vývoj nových technologií a produktů s vysokou přidanou hodnotou, schopných přinést novou generaci výkonných, nákladově efektivních a ekologicky udržitelných produktů a technických řešení v oblastech energetiky, zdraví, dopravy a informačních a komunikačních technologiích. Výzkumné infrastruktury mají v tomto úsilí nezastupitelnou roli.

Foto: Jana Plavec