Další vědecká mise ESA se zaměří na Venuši

Výborem pro Vědecký program Evropské kosmické agentury (ESA) byla dne 10. června 2021 vybrána další „středně“ velká mise Vědeckého programu ESA s názvem „EnVision“. Mise má za cíl prozkoumat nejbližší sousední planetu Země – Venuši a pokusit se odpovědět na otázku, proč je naše nejbližší sousední planeta tolik odlišná.

Zaměření mise

EnVision bude provádět radarové mapování Venuše ve vysokém rozlišení a atmosférické studie. Mise pomůže vědcům pochopit vztahy mezi geologickou aktivitou Venuše a její atmosférou a bude zkoumat, proč se Venuše a Země vydaly tak odlišnými evolučními cestami. Mise bude realizována ESA ve spolupráci s NASA, která krátce před výběrem EnVision schválila realizaci dalších dvou misí k výzkumu Venuše – DAVINCI+ a VERITAS. Start mise EnVision je plánován nejdříve v roce 2031.

Přístrojové vybavení EnVision

Mise EnVision bude vybavena vědeckými přístroji, které umožní kombinovaná pozorování na vlnových délkách od ultrafialové po rádiové frekvence v nebývalém rozsahu rozlišení, od jádra po horní atmosféru Venuše – povrchovým radarem VenSAR, podpovrchovým radarem SRS a sadou tří spektrometrů VenSpec ke studiu chemického složení atmosféry a povrchu a radiovým experimentem.

Pro české výzkumné organizace a podniky je možné zapojení přímo do vědeckého týmu a vývoje vědeckých přístrojů prostřednictvím programu PRODEX, české podniky se mohou také ucházet o zakázky k vývoji samotné sondy.

Vědecký program ESA aktuálně nabízí řadu dalších příležitostí pro české vědce a podniky.

Animace mise EnVision

Aktuality