Konsorcium ELI ERIC oficiálně zahájilo své činnosti

Dne 16. června 2021 proběhlo 1. zasedání nejvyššího správního orgánu evropské výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI), jejíž činnosti jsou řízeny prostřednictvím konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC). V průběhu zasedání byl Allen Weeks zvolen generálním ředitelem konsorcia ELI ERIC a Caterina Petrillo předsedkyní ELI ERIC General Assembly. Současně byly mj. ustaveny statutární a poradní orgány konsorcia ELI ERIC a také projednány zárodky politik konsorcia ELI ERIC. Ustavení konsorcia ELI ERIC otevírá výzkumné komunitě, průmyslovému sektoru a státům přístup k celosvětově nejrozsáhlejší kolekci extra-výkonných a ultra-rychlých laserových zařízení, které umožní realizovat nejpokročilejší experimenty v oblastech fyzikálních, chemických, materiálových a lékařských věd a vyvíjet nejmodernější technologické inovace.

Laboratoře ELI mohou být již provozovány společně, jako součást jedné organizace a jedné právní entity,“ uvedl Allen Weeks, nově zvolený generální ředitel konsorcia ELI ERIC. „Je to nesmírně důležitý krok, protože výzkumná infrastruktura ELI vstupuje do provozní fáze a zájem ze strany výzkumné komunity je enormní.“

Allen Weeks, generální ředitel ELI ERIC

Úlohou nově ustaveného konsorcia ELI ERIC je zpřístupňovat výzkumné komunitě nejmodernější laserová zařízení, provozovaná výzkumnou infrastrukturou ELI, na principu politiky otevřeného přístupu, kdy budou návrhy na využití experimentálních kapacit pilířů ELI posuzovány nezávislými panely hodnotitelů. Členství v konsorciu ELI ERIC přitom umožňuje nejen využívat experimentální kapacity výzkumné infrastruktury ELI ze strany vědců a inovátorů, avšak podílet se i na tvorbě strategií konsorcia ELI ERIC.

Caterina Petrillo, zastupující italské Ministerstvo vzdělávání, vysokého školství a výzkumu (MIUR), působící na Univerzitě v Perugii a vykonávající funkci ředitelky Area Science Park v italském Terstu, byla jmenována předsedkyní ELI ERIC General Assembly. Jako členka řady mezinárodních správních a vědeckých poradních orgánů přináší do konsorcia ELI ERIC bohaté zkušenosti s řízením výzkumných infrastruktur a mezinárodní spoluprací, jež budou bezpochyby potřebné pro úspěšné zvládnutí nadcházející etapy činností konsorcia.

Velice se těším na své působení v roli předsedkyně ELI ERIC General Assembly,“ zmínila Caterina Petrillo. „Výzkumné infrastruktury sdružené v rámci ELI ERIC koncentrují nejpokročilejší laserová zařízení o vysokém výkonu, generující ultrakrátké laserové pulsy, a přináší tak nezměrný potenciál pro rozvoj excelentní vědy.“     

Caterina Petrillo, předsedkyně ELI ERIC General Assembly

Právní forma konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) je uzpůsobena potřebám ustanovit a řídit provoz výzkumných infrastruktur celoevropského zájmu, významu a dopadu. Členové konsorcia ERIC poté přispívají k jeho činnostem vědecky, technologicky i finančně, jako členové mezinárodní organizace. ČR je hostitelem statutárního sídla konsorcia ELI ERIC, které se nachází v Dolních Břežanech, v prostorách pilíře ELI Beamlines. Druhý pilíř výzkumné infrastruktury, ELI ALPS, byl vybudován v maďarském Szegedu. Spolu s ČR a Maďarskem se zakládajícími členskými státy konsorcia ELI ERIC staly dále i Itálie a Litva. Zakládajícími pozorovateli konsorcia ELI ERIC se poté staly Německo a Bulharsko. Třetí pilíř výzkumné infrastruktury ELI, ELI NP, se nachází stále ještě v konstrukční fázi, je situovaný v Rumunsku, zaměřuje se na problematiku jaderné fotoniky a ke konsorciu ELI ERIC by se měl připojit později. Kromě výše uvedených států vyjádřila svůj zájem přistoupit ke konsorciu ELI ERIC i řada dalších evropských i mimoevropských států.

 

ELI Beamlines v Dolních Břežanech, ČR

Výzkumné infrastruktury ELI Beamlines v Dolních Břežanech v ČR and ELI ALPS v Szegedu v Maďarsku jsou s investičními náklady dosahujícími výše 300 mil. EUR (každá z nich) vůbec prvními rozsáhlými vědeckými laboratořemi vybudovanými za využití prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v nových členských státech EU. Ve výzkumných infrastrukturách již působí 600 pracovníků vědeckého, technického a administrativního personálu, rekrutovaných v hostitelských státech i v zahraničí.

Integrace pilířů výzkumné infrastruktury ELI v rámci konsorcia ELI ERIC bude probíhat v době následujících 2 až 3 let v průběhu iniciační operační fáze. V průběhu tohoto období dojde k harmonizaci manažerských, technických a vědeckých postupů napříč pilíři ELI Beamlines a ELI ALPS. Ta je přitom podporována mj. také z prostředků rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 v rámci projektu „IMPULSE“, jehož prostřednictvím je čerpán grant o výši 20 mil. EUR.

ELI ALPS v Szegedu, Maďarsko