Čeští vědci rozšiřují svou účast na velkém rentgenovém teleskopu ATHENA

ATHENA (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics) je další vlajkovou, velkou misí Vědeckého programu Evropské kosmické agentury (ESA) „L2“, která je v současné době v přípravné fázi. Jedná se o velkou rentgenovou observatoř, která by měla přispět k zodpovězení základních otázek astrofyziky a kosmologie studováním černých děr a hmoty v extrémních podmínkách, vzniku a vývoje galaxií, kup galaxií a velkých galaktických struktur a životního cyklu hmoty a energie. Vypuštění observatoře je aktuálně plánováno na rok 2033.

Další český příspěvek do mise

Česká účast se oproti dříve schválenému projektu rozšiřuje o další vědecký tým z Astronomického ústavu AV ČR a předpokládá se zapojení dalších českých podniků. Zájmem týmu z Astronomického ústavu AV ČR je zejména rentgenová astrofyzika černých děr a neutronových hvězd, přičemž právě na výzkum obřích černých děr bude zaměřen přístroj WFI (Wide Field Imager), jehož přípravy se budou čeští vědci nově účastnit.

Český příspěvek k přístrojovému vybavení mise ATHENA tak bude kromě dříve schváleného příspěvku do přístroje X-IFU spočívat v návrhu, vývoji a dodání galvanického izolačního modulu (GIM) pro elektroniku detektorů experimentu WFI, který společně s X-IFU tvoří hlavní vědecké přístroje mise ATHENA. Díky tomuto příspěvku do vědeckého přístrojového vybavení mise se český vědecký tým stane součástí vědeckého konsorcia mise a bude se tak moci podílet na vědecké přípravě mise a následně bude mít exkluzivní přístup k získaným datům.

Financování české účasti roste

Nově schválený projekt české účasti na přístrojovém vybavení mise ATHENA bude podpořen v předpokládané výši 1,6 mil. EUR z příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do programu ESA PRODEX. Společně s dříve schváleným projektem tak náklady na českou účast na přístrojovém vybavení mise ATHENA dosáhnou 4,7 mil. EUR. Kromě těchto příspěvků na přístrojovém vybavení mise se ČR bude podílet i na financování samotné mise prostřednictvím Vědeckého programu ESA, který se bude na realizaci mise podílet příspěvkem ve výši 1,3 mld. EUR.

V rámci Vědeckého programu ESA se aktuálně nabízí množství dalších příležitostí pro česká pracoviště a podniky.

Animace mise ATHENA

Aktuality