Velká výzkumná infrastruktura MGML součástí evropské sítě magnetických laboratoří

Velká výzkumná infrastruktura Laboratoř pro syntézu a měření materiálů (MGML; Materials Growth & Measurement Laboratory), která působí při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a jejíž partnerskou institucí je Fyzikální ústav AV ČR, se stala součástí prestižní sítě evropských laboratoří, zabývajících se výzkumem materiálů v magnetických polích, pod vedením EMFL (European Magnetic Field Laboratory). EMFL sdružuje tři evropské organizace –  francouzské Centre national de la recherche scientifique (CNRS), německé Helmholtz-Zentrum Dresded-Rossendorf a nizozemskou Stichting Katholieke Universiteit, které jako jediné v Evropě disponují vybavením umožňujícím dosažení vysokých pulsních i statických magnetických polí.

Vysoká magnetická pole představují jednu z významných analytických metod pro studium pokročilých funkčních materiálů, jež jsou potřeba prakticky ve všech zásadních technologických oblastech od energetiky přes informační technologie až po medicínský průmysl. Aplikovaná magnetická pole mohou mít výrazný vliv na vlastnosti látek, měnit jejich magnetický stav a napovídají o interakcích na mikroskopické úrovni.

Experimentální vybavení nezbytné pro tento druh výzkumu je však velmi nákladné, a proto je v Evropě koncentrováno jen do několika laboratoří. Významnou část z nich, a také několik komerčních firem, propojil společný evropský vědecký projekt ISABEL (Projekt rámcového programu EU ISABEL, Improving the sustainability of the European Magnetic Field Laboratory). V rámci ISABEL vytvořilo osmnáct evropských institucí představující významná centra výzkumu v oblasti fyziky magnetických polí síť zařízení s primárním zaměřením na rozvoj využití magnetických polí ve výzkumu, jakož i snadnější přístup uživatelům  ke svým aparaturám s magnetickým polem. MGML působí v rámci projektu jako jeden z regionálních partnerů.

EMFL, která hraje v ISABEL zásadní roli, nedávno představila nový režim duálního přístupu ke svým zařízením. Cílem je významně rozšířit a usnadnit uživatelům přístup k experimentálním zařízením EMFL. Nový režim, zejména v počáteční fázi  výzkumných projektů, umožní provádět výzkum v malých a středních magnetických polích s využitím sítě sedmi regionálních partnerů (viz oranžově vyznačení na mapce). V prvním kroku mohou uživetelé využít přístup k výzkumnému vybavení určenému pro malé až střední magnetické pole (regionální partneři), v následujícím kroku, pak přístup k zařízením s možností měření ve vysokých magnetických polích v laboratořích EMFL v Grenoblu, Nijmegenu, Toulouse a Drážďanech. Jedním z regionálních partnerů je i MGML pod hlavičkou Matematicko-fyzikální fakulty UK (na mapce jako UCHA).