CzechNanoLab nabízí své kapacity pro boj s Covid-19 / SARS-CoV-2

Výzkumná infrastruktura CzechNanoLab nabízí své kapacity v boji s onemocněním COVID-19. Nabízíme zejména testování ochranných pomůcek z nanomateriálů, např. analýzu nanovlákenných filtrů, chemickou analýzu aktivních nanočástic atd. Dále nabízíme kapacity pro přípravu magnetických nanočástic pro testování na přítomnost SARS-CoV-2. V neposlední řadě umožníme přednostní bezplatný přístup a podporu všem projektům výzkumu a vývoje, které přímo souvisejí s výzkumem koronaviru SARS-CoV-2 (např. vývoj mikrofluidních čipů pro sekvenování RNA). Požadavky zasílejte na e-mail info@czechnanolab.cz .

CzechNanoLab poskytuje otevřený přístup k technologickému vybavení a službám v oblasti nanotechnologií a materiálových věd. CzechNanoLab se skládá ze 2 pracovišť, a to brněnské laboratoře CEITEC Nano a pražské Laboratoře nanostruktur a nanomateriálů (LNSM). Tato 2 pracoviště umožňují rychlý a snadný přístup ke špičkovým přístrojům pro fabrikaci a analýzu nanostruktur, nanomateriálů a nanosoučástek. Nové materiály a nanostruktury vyvíjené v laboratořích CzechNanoLab mohou vést např. k vývoji rychlejších a úspornějších záznamových médií nebo ke včasnější diagnostice chorob.

CzechNanoLab je zapojen do evropské výzkumné infrastruktury v oblasti nanofabrikace EuroNanoLab, www.euronanolab.eu.

CzechNanoLab Research Infrastructure