European Open Science Cloud podporuje boj s Covid-19

EOSCsecretariat.eu systematicky podporuje svými aktivitami vývoj, fungování a řešení specifických potřeb řídící struktury EOSC (European Open Science Cloud). Vysoká míra flexibility a finanční zdroje umožňují reagovat na jednotlivé výzvy v oblasti otevřené vědy.

Možnosti financování

EOSC sekretariát se zapojuje do podpory řešení současného epidemiologického vývoje ve světe skrze podporu urgentních potřeb výzkumu. Otevřená výzva tak dává možnosti zúčastněným stranám přispět svými výsledky k řešení této situace. Výzva slibuje rychlý administrativní proces. Fyzické a právnické osoby z členských států EU a asociovaných zemí nečerpající finanční podporu z jiných zdrojů (projektů EU nebo projektů národních výzkumných infrastruktur) na dané činnosti, mohou žádat o financování v podobě tzv. „co-creation budget“.

Metodika k podávání žádostí včetně definice způsobilých nákladů a formuláře žádosti jsou dostupné na webové stránce EOSC sekretariátu.

Podporované aktivity musí využívat principy otevřené vědy a přispívat k poznání, resp. k řešení epidemiologické situace v souvislosti s výskytem Covid-19. K těmto aktivitám patří:

  • Otevřený přístup k vědeckým datům týkajících se Covid-19;
  • Sdílení infrastruktur a služeb;
  • Vývoj otevřených nástrojů sloužící k boji proti Covid-19;
  • Sdílení metodik k testování vzorků a dat;
  • Vývoj otevřených metodik, služeb, softwaru a infrastruktur pro sdílení dat, postupů a znalostí v souvislosti s vývojem výskytu a léčbou Covid-19;
  • Vývoj otevřených metodik pro sledování šíření Covid-19;
  • Vývoj otevřených metodik a metodik založených na důkazech pro rozvoj politiky se zaměřením na boj proti pandemii Covid-19;
  • Zpřístupnění a komparace otevřených dat v oblasti eradikace Covid-19 a v souvislosti s chováním a výskytem jiných obdobných virů a případných dalších ohniskových výskytech v budoucnosti;
  • Posouzení validity epidemiologických data v souvislosti s Covid-19 k zajištění monitoringu a ověření zdrojů nákazy;
  • Další aktivity v oblasti ověřené vědy související s potlačením epidemie and pandemie.

Otevřená věda pomáhá porozumění pandemii Covid-19

Boj proti Covid-19 se stal prioritou ve všech státech Evropy i mimo ni. Zdravotnictví se snaží poskytovat péči v co největším rozsahu. Na základě zkušeností z Itálie či Španělska je ale zřejmé, že nápor pacientů, zejména pacientů s vážným průběhem, sektor zdravotnictví vyčerpává, a to, co se týče pracovních, tak i materiálových kapacit. Celý svět proto očekává, kdy počty nakažených v jednotlivých státech začnou klesat. Bohužel není jasné, kdy se tak stane a zda se tato situace (se stejným či jiným původcem nákazy) nebude znovu opakovat. Vývoj nové diagnostiky, léčby i vakcíny si žádá čas. Pandemie Covid-19 má ale tendenci postupovat rychle. Sdílení dat souvisejících s potlačením této pandemie má v současné době pro biomedicínský výzkum velký význam. Napomáhá sdílení samotných dat výzkumu, avšak i softwaru, metodik monitoringu a sledování vývoje pandemie. Zpřístupnění dat napomůže k poznání v oblastech eradikace Covid-19 a chování obdobných virů. Validace epidemiologických dat nastíní sledování zdrojů nákazy a cestu jejího šíření.

Evropská vědecká komunita se v posledních týdnech zaměřuje na téma pandemie Covid-19. Evropské výzkumné instituce poté podepsaly i prohlášení Welcome Trust’s Statement on Data Sharing in Public Health Emergencies. Vyjádřily tímto souhlas s otevřeným přístupem ke všem relevantním výzkumům zaměřující se na Covid-19. Výsledky výzkumu jsou tak k dispozici ještě před jejich peer-review. Světová zdravotnická organizace (WHO) tak i získala rychlý přístup k čerstvým datům, které by mohly napomoci řešení současné situace.