Zúčastněte se průzkumu pracovního života CORONA

Nadace WageIndicator informuje o probíhajícím kontinuálním globálním online průzkumu „Život a práce v časech Corony“. Průzkum mapuje změny životních a pracovních podmínek vyvolané novým druhem koronaviru SARS-CoV-2 a onemocněním Covid-19 v celkem 110 zemích světa. Proměny jsou vizualizovány prostřednictvím map a grafů. Infografika přehledně ukazuje den po dni důsledky nynější pandemie, kterým čelí většina pracující světové populace. Průzkum je zpracován na základě odpovědí na několik základních otázek týkajících se probíhající pandemie. Více informací naleznete na webových stránkách CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) anebo na webových stránkách nadace Wagelndicator.

WageIndicator je nezisková nadace, která si klade za cíl v celosvětovém měřítku sdílet a porovnávat mzdy a pracovní právo prostřednictvím svých webů ve 140 zemích, které navštěvují miliony uživatelů. Wagelndicator je součástí projektu SSHOC (Social Sciences and Humanities Open Cloud), který je koordinován evropskou výzkumnou infrastrukturou CESSDA ERIC. Další evropská výzkumná infrastruktura CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) poskytuje výzkumným aktivitám WageIndicatoru hostitelskou platformu.

ČR se na výzkumných aktivitách CLARIN ERIC podílí prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy), koordinované Univerzitou Karlovou. Do výzkumných aktivit CESSDA ERIC je ČR zapojena prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury CSDA (Český sociální datový archiv), jíž koordinuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

CESSDA ERIC – Consortium of European Social Science Data Archives