METROFOOD-CZ nabízí informace a analýzy z oblasti potravin a zemědělské výroby

METROFOOD-CZ je výzkumná infrastruktura, která se specializuje na potraviny a výživu a zároveň je českým národním uzlem METROFOOD-RI (Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition). V rámci pomoci nabízíme analýzy z oblasti zemědělské prvovýroby, zpracování potravin a technologií s ohledem na kvalitu, autenticitu, bezpečnost a vysledovatelnost potravin, surovin, potravinářských výrobků a doplňků. Tento výzkum je řízen Českou zemědělskou univerzitou v Praze a jejími partnery – Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Výzkumným ústavem potravinářským Praha. Je nezbytné, aby i v době koronavirové pandemie zůstaly naše potraviny bezpečné. Proto je nutné při jejich výrobě, manipulaci, distribuci, přepravě a prodeji dodržovat správné hygienické postupy, abychom zamezili jejich případné kontaminaci nebo křížové kontaminaci při zachování nutričních a jiných kvalitativních vlastností.

METROFOOD-CZ, spolu se zahraničními partnery METROFOOD-RI, poskytuje komplexní hodnocení kvality potravin a doplňků stravy v laboratořích, jako jsou laboratoře chemie a analýzy potravin, nanotechnologií, biotechnologií, mikrobiální analýzy, imunochemie, kvality potravin, výživy a molekulární biologie. V této souvislosti nabízíme odborné rady a konzultace, jakož i využití analytických zařízení, např. GC-QTOF, UHPLC-QTOF, NMR, MALDI-TOF apod.

Více informací o METROFOOD-CZ naleznete na www.metrofood.cz a www.metrofood.eu, popř. kontaktujte METROFOOD-CZ na info@metrofood.cz a media@metrofood.cz.

METROFOORD-CZ – Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v ČR  

Aktuality