IT4Innovations – české superpočítače jsou připraveny na boj s koronavirem

IT4Innovations Národní superpočítačové centrum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nabízí svým uživatelům z řad výzkumných institucí přednostní přístup ke svým výpočetním systémům, a to za účelem adresování témat souvisejících, resp. vyvolaných onemocněním Covid-19. Uchazeči, jež mají zájem této nabídky využít, mohou předkládat návrhy výzkumných projektů v rámci schématu pro „Přidělení výpočetního času rozhodnutím ředitelství“. Předložené žádosti budou schváleny obratem a rovněž jim bude významně navýšena priorita v čerpání výpočetního času.

IT4Innovations Národní superpočítačové centrum poskytuje českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické sféry i z průmyslu nejmodernější technologie a služby v oblastech vysoce výkonnostních výpočtů a datových analýz. V současné době provozuje IT4Innovations celkem 4 superpočítače: Anselm (instalován 2013, výkon 94 TFlop/s), Salomon (instalován 2015, výkon 2 PFlop/s), Barbora (instalován 2019, výkon 826 TFlops) a speciální systém pro výpočty umělé inteligence DGX-2 (instalován 2019, výkon 94 TFlop/s a až 2 PFlop/s ). V roce 2020 bude instalován rovněž petascalový systém EURO_IT4I, a to jako součást společné technologické iniciativy EuroHPC.

IT4Innovations je současně výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh a modelování pro nanotechnologie. IT4Innovations je součástí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a národním HPC uzlem e-infrastruktury ČR.

IT4Innovations Národní superpočítačové centrum