e-INFRA CZ nabízí své ICT služby pro výzkum onemocnění Covid-19

Vzhledem k aktuálním událostem týkajícím se šíření nového kmene koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci Covid-19 nabízí česká e-infrastruktura e-INFRA CZ prioritní přístup ke svým ICT zdrojům a službám pro výzkumné projekty, jejichž cílem je zmírnění probíhající pandemie. Za tímto účelem nabízí e-INFRA CZ služby a znalosti v oblasti vzdálené spolupráce, výpočtů, ukládání dat a počítačových sítí.

Nabízené služby zahrnují kapacity superpočítačů Národního superpočítačového centra IT4Innovations a dále i distribuované výpočetní zdroje MetaCentra. Úložné kapacity zahrnují řešení synchronizace na základě vlastního cloudu, služeb FileSender, přístupu k systému souborů a ukládání. Úložné kapacity jsou plně integrovány do výpočetního prostředí a nabízejí kapacity v řadách PB. Distribuované týmy mají k dispozici zdroje pro spolupráci v reálném čase s jednoduchým webovým přístupem. Služby e-INFRA CZ jsou dostupné vědcům působícím v ČR, jakož i skupinám ze zahraničí, jež přímo spolupracují s týmy z ČR.

Výzkumníci, kteří potřebují zdroje nebo kapacitu, aby pomohli v boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění Covid-19, mohou kontaktovat tým e-INFRA CZ na adrese support@e-infra.cz.  Zdroje superpočítačů IT4Innovations mohou být přiděleny podle popsaného postupu. Informace CESNET o Covid-19 a souvisejících službách jsou k dispozici na webové stránce.

e-INFRA CZ je unikátní e-infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace v ČR, která představuje plně transparentní prostředí poskytující komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem, vývojem a inovacemi bez ohledu na to, v jakém odvětví je provádí. e-INFRA propojuje všechny 3 národní e-infrastruktury ČR – CESNET (e-Infrastruktura CESNET), CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud) a IT4Innovations (IT4Innovations Národní superpočítačové centrum).

e-INFRA CZ – e-Infrastruktura ČR

 

Aktuality