CIISB – přednostní přístup pro realizaci studií na téma Covid-19

CIISB (Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii) nabízí prioritní přístup výzkumným týmům, které potřebují využít služeb a dat CIISB ve svých projektech výzkumu a vývoje, které přímo souvisejí s výzkumem koronaviru SARS-CoV-2, a projektech, které jsou zaměřeny na vývoj vakcíny proti tomuto viru či se soustředí na léčbu onemocnění Covid-19, jež vir vyvolává. Máte-li zájem o nabízený prioritní přístup, odešlete prosím návrh svého výzkumného projektu prostřednictvím online systému. Úspěšně zhodnoceným návrhům projektů budou přiděleny přístupové údaje k bezplatnému využití služeb a dat CIISB. Za poskytnuté služby nebude žádán žádný finanční příspěvek. Více informací o CIISB naleznete na webových stránkách.

CIISB je distribuovaná výzkumná infrastruktura sdílených laboratoří provozovaných v rámci kapacit výzkumných a vývojových center CEITEC (Středoevropský technologický institut v Brně) a BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci). CIISB nabízí expertízu a přístup k technologiím využívaným v oblasti integrativních metod strukturní analýzy biologicky důležitých buněčných komponent a makromolekul na různých úrovních rozlišení, a to od atomové až po buněčnou. CIISB je členem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury Instruct-ERIC (Integrated Structural Biology Eureopan Research Infrastructure Consortium), přičemž ČR je jedním z jeho zakladatelských členských států.

CIISB – Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii