LINDAT/CLARIAH-CZ nabízí kapacity pro boj se SARS-CoV-2 a Covid-19

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ a její hostitelská instituce – Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy – nabízí svou výpočetní kapacitu pro výzkumné výpočty věnované boji s koronavirem SARS-CoV-2 a onemocněním Covid-19 v objemu ~1000 CPU po dobu 3 měsíců, počínaje 1. dubna 2020. Více informací, jak zažádat o účet a kvóty v clusteru, technickém popisu schopností clusteru (jak spouštět úlohy, přenášet data apod.) naleznete na https://covid.ufal.mff.cuni.cz. Přístup bude umožněn na základě rozhodnutí výzkumné infrastruktury při respektování pravidla „kdo dřív přijde“, pokud budou splněna výše uvedená kritéria.

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ dále nabízí, že od 1. dubna 2020 po stejnou dobu, tj. v délce 3 měsíců, umožní neomezený* přístup ke službám zpracování textů v přirozeném jazyce. K většině těchto služeb lze získat přístup prostřednictvím rozhraní REST API, a to bez jakéhokoli ověření a/nebo autorizace. Tyto API umožňují používat nástroje pro zpracování jazyka (NLP), a to přímo z kódu nebo skriptů. Lze tak automatizovat např. analýzu příspěvků na sociálních sítích v 80+ jazycích (viz nástroj „UDPipe“), překlad do a z angličtiny do a z několika jazyků EU a další podobné služby.

*Limitem je výlučně výpočetní kapacita serverů webových služeb LINDAT/CLARIAH-CZ. Při vyšším zatížení nemůžeme garantovat specifickou dostupnost. Je rovněž možné stáhnout nástroje a používat je „offline“, např. v dostupném clusteru popsaném výše, nebo kdekoli jinde. Přesné podmínky použití naleznete ve výše uvedeném seznamu služeb a nástrojů.

 Hlavní kontakt: Jan Hajič – hajic@ufal.mff.cuni.cz

Technická podpora: Milan Fučík – fucik@ufal.mff.cuni.cz

LINDAT/CLARIAH-CZ je společným distribuovaným českým národním uzlem evropských sítí výzkumných infrastruktur CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Sdružuje 11 výzkumných organizací, které působí v oblastech humanitních věd a umění v ČR – v oblastech lingvistiky, historie a historické bibliografie, kultury a vědy v oblasti kultury, dějin umění, filozofie, filmové kultury, vizuálního umění, muzikologie a dějin hudby, etnologie, folkloru, archeologie a také v některých mezioborových oblastech.

LINDAT/CARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

 

Aktuality