Cestovní mapa ESFRI 2021 – nový deadline pro předkládání návrhů projektů

Termín pro předkládání návrhů nových projektů evropských výzkumných infrastruktur aplikujících na aktualizaci Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) 2021 byl z důvodu mimořádné situace vyvolané pandemií nového kmene koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění Covid-19 prodloužen do dne 9. září 2020. Výzva pro předkládání návrhů projektů je právě aktualizována – bez žádných dalších věcných úprav. ESFRI přijalo výše uvedené rozhodnutí v důsledku krize vyvolané pandemií nového kmene koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění Covid-19, jejích dopadů na každodenní život společnosti, resp. aktuálně limitovaných možností výzkumných organizací za takovýchto okolností efektivně spolupracovat na mezinárodní úrovni. Předkladatelům návrhů projektů je z tohoto důvodu poskytována dostatečná časová dotace k přípravě vysoce kvalitních návrhů projektů.

Musíme zabezpečit, aby za situace, kdy pandemie koronaviru SARS-CoV-2, resp. onemocnění Covid-19 dopadá na naše každodenní životy a výrazně limituje naše pracovní podmínky, měly všechny výzkumné infrastruktury, které připravují návrhy projektů pro aktualizaci Cestovní mapy ESFRI 2021, rovnocenné příležitosti.“, uvedl Jan Hrušák, předseda ESFRI.

Prodloužení termínu pro předkládání návrhů nových projektů evropských výzkumných infrastruktur nicméně nemá dopad na ambici publikovat další aktualizaci Cestovní mapy ESFRI na podzim roku 2021. Aktualizovaný časový harmonogram milníků přípravy Cestovní mapy ESFRI 2021 a informace ze strany národních delegací do ESFRI k aplikačnímu procesu jsou připravovány a budou zveřejněny co nejdříve. Současně ESFRI sdružuje informace o specifických aktivitách výzkumných infrastruktur, co se týká jejich služeb nabízených za účelem realizace výzkumných a inovačních projektů adresujících pandemii Covid-19 a jejích dlouhodobých dopadů. Takto sesbírané informace budou brzy zveřejněny na webu ESFRI.

Bližší informace o aktualizaci Cestovní mapy ESFRI 2021 jsou k dispozici na webových stránkách ESFRI a prostřednictvím národních delegací států zapojených v ESFRI. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat ESFRI na adrese elektronické korespondence roadmap@str-esfri.eu.

Credit: NIAID / CC BY