e-INFRA CZ

Název: e-Infrastruktura CZ

Instituce: CESNET, z. s. p. o.

Koordinátor: Ing. Jan Gruntorád, CSc.; jan.gruntorad@cesnet.cz

Webové stránky

e-INFRA CZ je unikátní e-infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace v ČR, která představuje plně transparentní prostředí poskytující komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem, vývojem a inovacemi, bez ohledu na to, v jakém odvětví je provádí. Vytváří tak komunikační, informační, úložnou a výpočetní platformu pro výzkum, vývoj a inovace na národní úrovni ČR i mezinárodní úrovni a poskytuje rozsáhlé a ucelené portfolio služeb v oblasti ICT, bez kterých moderní výzkum, vývoj a inovace nemohou být realizovány. Mezi hlavní složky e-INFRA CZ patří (1) vysoce výkonná národní komunikační infrastruktura; (2) národní gridová a cloudová infrastruktura; (3) nejvýkonnější a nejmodernější superpočítačové systémy ČR a (4) velkokapacitní datová úložiště. Nezbytnou součástí a přidanou hodnotou této e‑infrastruktury jsou rovněž další nástroje a služby, jako např. řízení přístupu k ICT zdrojům, nástroje podporující vzdálenou spolupráci nebo nástroje pro zajištění bezpečné komunikace a ochranu dat, které společně přispívají k jejímu efektivnímu a současně různorodému využití. e‑INFRA CZ spojuje dohromady všechny 3 složky národní e-infrastruktury ČR – CESNET (e-infrastructure CESNET), CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud) a IT4Innovations (IT4Innovations National Supercomputing Center), které byly zařazeny na Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur ČR již v roce 2010, a představuje tak jejich společný evoluční krok k užší integraci. Výzkumné organizace provozující e-INFRA CZ mají více než 20 let zkušeností s poskytováním vysoce kvalitních, flexibilních, bezpečných a spolehlivých komplexních ICT služeb pro výzkumnou komunitu ČR, které jsou na špičkové úrovni a jsou plně srovnatelné s obdobnými zahraničními e-infrastrukturami. Základem e‑infrastruktury ČR je komunikační síť národního výzkumu a vzdělávání (NREN – National Research and Education Network) CESNET2. Tato páteřní e-infrastruktura je koncipována jako vícevrstvý systém propojený v jednotlivých vrstvách, a to jak se sítěmi výzkumných projektů a uživatelů, tak se zahraničními výzkumnými sítěmi, evropskou sítí GÉANT a experimentální infrastrukturou GLIF (Global Lambda Integrated Facility). Komunikační infrastruktura nabízí souběžnou podporu protokolů IPv4 a IPv6 s možností řady pokročilých funkcí a vlastností, poskytování vyhrazených služeb v jednotlivých vrstvách sítě, a to zejména lambda služeb a dálkového přístupu k uživatelským výzkumným zařízením v reálném čase. e-INFRA CZ poskytuje i rozsáhlé výpočetní kapacity, jejichž základnu tvoří síť clusterů a výkonných systémů propojených v rámci Národní gridové a cloudové infrastruktury – MetaCentra. Jedná se o heterogenní (co se týká různých typů výpočetních kapacit a vlastníků) a dynamicky se měnící (co se týká životního cyklu hardwaru a softwaru) systém propojený společnými nástroji a technologiemi pro správu a řízení provozu celé e-infrastruktury a s jednotným prostředím pro poskytování služeb. Na vrcholu pomyslné pyramidy výpočetního výkonu e-INFRA CZ v současnosti stojí 2 velké a na národní úrovni ČR zcela výjimečné superpočítače Anselm a Salomon, z nichž druhý jmenovaný patří mezi vůbec nejvýkonnější superpočítače na světě. Další nedílnou součástí e‑INFRA CZ je infrastruktura pro ukládání dat. Tato velkokapacitní datová úložiště jsou umístěna aktuálně do 4 geograficky oddělených lokalit ČR. Úložné systémy jsou přitom přístupné přes řadu protokolů, kterými jsou NFSv4, rsync, scp, FTPS, aplikace Globus (dříve Globus Online) nebo systém dCache. Mezi speciální aplikace patří předně depozitář souborů FileSender a vlastní úložný cloud. Výpočetní a úložné kapacity jsou úzce propojeny komunikační sítí a vytváří tak komplexní prostředí pro zpracování dat extrémních objemů. Základní autentizační a autorizační infrastrukturou, řídící přístup do e-infrastruktury, je česká národní federace identit eduID.cz. Tato federace propojuje poskytovatele identit (organizace, ze kterých pocházejí uživatelé) a poskytovatele služeb a je součástí evropské interfederace eduGAIN. e-INFRA CZ je také provozovatelem národního uzlu celosvětového akademického roamingu eduroam. Zabezpečení e‑infrastruktury zajišťuje mezinárodně akreditovaný bezpečnostní tým CESNET-CERTS ve spolupráci s obdobnými týmy dalších členů e-INFRA CZ. Pro efektivní využití této unikátní infrastruktury e‑INFRA CZ organizuje pravidelné vzdělávací a školící akce, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.  Všechny prostředky, kterými e‑INFRA CZ disponuje, jsou poskytovány výzkumné komunitě ČR, včetně vysokoškolských studentů, v režimu otevřeného přístupu. e-INFRA CZ se systematicky podílí na výzkumných aktivitách svých uživatelů a do spolupráce přináší výkonné zdroje a ICT expertízu, která je nezbytná pro realizaci excelentního výzkumu, vývoje a inovací ve všech vědních disciplínách. Efektivním využíváním dostupných ICT zdrojů poté přispívá e-INFRA CZ k významnému urychlení výzkumu, vývoje a inovací v oblastech odborného zájmu svých uživatelů. Další rozvoj e-infrastruktury bude spočívat v její kontinuální inovaci a rozvoji a experimentálním provozu jejích nových komponent tak, aby e‑infrastruktura stále poskytovala excelentní služby pro své uživatele. Při rozvoji e-infrastruktury je kladen stěžejní důraz zejména na uživatelské potřeby a moderní technologické trendy, a to nejen z pohledu poskytovaných  kapacit, ale i s ohledem na bezpečnost uživatelů, ochranu dat, hospodářskou efektivitu anebo dopad na životní prostředí. Neméně důležitým aspektem je rovněž rozvoj vlastních lidských zdrojů, který zajistí dostatek expertů potřebných pro poskytování komplexních služeb e‑infrastruktury na té nejvyšší úrovni. e-INFRA CZ tvoří český národní uzel následujících evropských i globálních výzkumných infrastruktur: Evropská komunikační infrastruktura GÉANT, Evropská gridová infrastruktura EGI, Evropské HPC – e-infrastruktura PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) a Globální experimentální infrastruktura GLIF. e-INFRA CZ je rovněž zapojena do dalších evropských iniciativ, jako např. EOSC (European Open Science Cloud), EuroHPC (European High-Perfomance Computing), Evropská síť výzkumných center HiPEAC (European Network on High Performance and Embedded Architecture and Compilation) nebo technologická platforma ETP4HPC (European Technology Platform for High Performance Computing).

Aktuality