Výzva konsorcia ESS ERIC pro 12. vlnu rotačních modulů

Týmy výzkumných pracovníků z oblasti srovnávacích sociálních věd jsou vyzývány k předkládání návrhů modulů otázek, ze kterých budou vybrány otázky, jež budou položeny v rámci 12. vlny European Social Survey (ESS). ESS je akademicky orientovaný mezinárodní srovnávací sociální průzkum, jehož cílem je zmapovat a vysvětlit sociální interakce v Evropě, mezi postoji, názory a vzorci chování různorodého evropského obyvatelstva. Dvanáctá vlna ESS bude probíhat po celé Evropě v roce 2025. Uzávěrka pro předkládání přihlášek do 1. etapy výběru rotačních modulů je dne 6. května 2022.

Výzva k rotačním modulům pro 12. vlnu

Dotazník ESS

Dotazník ESS se skládá ze dvou částí: základního modulu věcných a sociodemografických položek, který zůstává ve všech vlnách šetření stejný, a 2 rotačních modulů, z nichž každý obsahuje až 30 položek, jež se v jednotlivých vlnách liší. Každý rotační modul se zaměřuje na jednu akademickou a/nebo politickou problematiku v Evropě a je vypracováván týmem vybraným na základě soutěže. Vybrané týmy pro tvorbu modulů otázek (Question Module Design Team; QDT) úzce spolupracují s ústředním vědeckým týmem (Core Scientific Team; CST) ESS na vývoji svých rotačních modulů. Více informací je k dispozici na webových stránkách Call for Proposals | European Social Survey (ESS).

European Social Survey sleduje sociální změny v Evropě od roku 2002

Český národní uzel ESS-CZ

ČR se účastní dvouletých průzkumů ESS v podobě osobního dotazování od počátku tohoto rozsáhlého šetření v roce 2001. Účast je zajišťována prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury ESS-CZ, kterou zabezpečuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. V listopadu 2013 byl ESS udělen status konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) a ČR se tak stala zakládajícím státem uskupení, který se zapojil do všech dosud uskutečněných vln šetření.