Česko-maďarská jednání k ELI ERIC

József Bódis, státní tajemník pro vysoké školství, inovace a další vzdělávání na maďarském Ministerstvu pro inovace a technologie, spolu s Václavem Velčovským, náměstkem pro řízení sekce EU a Evropských strukturálních a investičních fondů na českém Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, diskutovali záležitosti týkající se ustavení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury ELI ERIC. Jednání proběhla dne 27. srpna 2020 v Budapešti.

Výzkumné centrum ELI ALPS v Szegedu je nejvyspělejší mezinárodní výzkumnou infrastrukturou, jež se nachází v Maďarsku. Jako součást mezinárodní výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI) bylo v ČR současně vybudováno výzkumné centrum ELI Beamlines. Kromě laserových fyziků skýtá tato výzkumná infrastruktura špičkové technologické podmínky také pro vědecké pracovníky působící v oblastech materiálových, lékařských, přírodních a environmentálních věd.

V květnu tohoto roku předložila ČR Evropské komisi žádost o ustavení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury ELI ERIC, jehož zakládajícími členy se stanou dále i Maďarsko, Itálie a Litva a zakládajícími pozorovateli Německo a Velká Británie. Účelem návštěvy náměstka Václava Velčovského v Maďarsku byla diskuze k praktickým otázkám ustavení právnické osoby ELI ERIC a zároveň návštěva maďarského pilíře výzkumné infrastruktury, ELI ALPS v Szegedu. Ministerských jednání se zúčastnili i velvyslanec ČR v Maďarsku Tibor Bial; Gábor Szabó, výkonný ředitel hostitelské instituce ELI ALPS, ELI-HU Nkft., a Allen Weeks, generální ředitel organizace ELI Delivery Consortium.

Britský fyzikální institut, vydavatel prestižního mezinárodního časopisu Physics World, zařadil projekt výzkumné infrastruktury ELI mezi 10 nejvýznamnějších projektů výzkumných infrastruktur na světě – do společnosti zařízení, jakými jsou James Webb Space Telescope (JWST), International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), Extremely Large Telescope (ELT) anebo European Spallation Source (ESS). Kromě úspěšného vstupu do provozní, uživatelské fáze, která je stěžejním cílem vznikajícího ELI ERIC, je ambicí výzkumné infrastruktury ELI plnit roli nejpokročilejšího výzkumného zařízení v laserové fyzice na světě.