Dopady COVID-19 na šetření ESS Round 10

Celosvětová pandemie nemoci COVID-19 způsobená novým typem koronaviru SARS-CoV-2 a opatření přijatá státy za účelem omezení jejího šíření mají dalekosáhlé důsledky také pro připravované šetření ESS Round 10. Tato vlna šetření by měla začít na podzim 2020. Vzhledem k současné situaci nicméně nelze očekávat, že sběr dat proběhne podle dosavadních zvyklostí. Hlavní vědecký tým (CST) ESS ERIC (European Social Survey) vydal proto po konzultacích s národními vědeckými týmy, včetně českého národního uzlu ESS-CZ, doporučení, aby začátek sběru dat v zúčastněných zemích nastal až do dne 1. března 2021.

Koronavirová krize může také ovlivnit sběr dat metodou osobního (face-to-face) dotazování a mít negativní dopad zejména na výslednou návratnost (response rate). CST a národní týmy proto budou dále spolupracovat na přípravě alternativních metod sběru dat. V úvahu připadá zejména video-rozhovor.

CST a národní týmy se také dohodly, že plánovaná výzkumná témata ESS Round 10, kterými jsou Chápání a hodnocení demokracie a Digitální sociální kontakty v pracovním a rodinném životě, doplní také otázkami ke COVID-19.


ESS-CZ – Český národní uzel ESS (European Social Survey)