Covid-19 datový portál umožňuje sdílet data z výzkumů SARS-CoV-2

Díky společnému úsilí Evropské komise, EMBL-EBI (European Bioinformatics Institute of the European Molecular Biology Laboratory), ELIXIR (European Life-Science Infrastructure for Biological Information) a projektu COMPARE, jakož i členských států EU a dalších partnerů byl zaveden nový nástroj umožňující rychlé shromažďování a sdílení dat dostupných z výzkumů nového druhu koronaviru SARS-CoV-2, resp. jím způsobovaného onemocnění Covid-19 – Covid-19 Data Portal. Tato platforma poskytuje otevřené, důvěryhodné a dále rozšiřitelné evropské a globální datové prostředí a umožní vědcům ukládat a sdílet soubory dat, jako jsou sekvence DNA, proteinové struktury, data z preklinického výzkumu a z klinických hodnocení, jakož i epidemiologická data. Platforma je také prioritním pilotním programem zaměřeným na implementaci cílů evropské iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) a navazuje na zavedené sítě mezi EMBL-EBI a infrastrukturami členských států EU působícími v oblasti veřejného zdraví.


Covid-19 datový portál

Na základě klíčových zásad ERA (European Research Area) podpořili ministři všech členských států EU s gescí za agendu výzkumu 10 prioritních akcí Akčního plánu ERAvsCorona, který zahrnuje krátkodobá opatření, založená na koordinaci, spolupráci, sdílení dat a úsilí členských států EU a Evropské komise, v reakci na pandemii SARS-CoV-2 / Covid-19. EU podniká významné kroky v boji proti pandemii. Stovky milionů EUR směřují na podporu výzkumných a inovačních opatření na vývoj očkovacích látek, nových léčebných postupů, diagnostických testů a lékařských systémů za účelem zabránění dalšího rozšiřování pandemie.

Bližší informace jsou k dispozici v tiskové zprávě Evropské komise.

Datová infrastruktura portálu Covid-19. Ilustrace: Spencer Phillips

Aktuality