ČR se stala zakládajícím členem konsorcia Euro-BioImaging ERIC

Dne 29. října 2019 ustavila Evropská komise nové konsorcium evropské výzkumné infrastruktury Euro-BioImaging ERIC (European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences), přičemž ČR se stala jedním z jeho zakládajících členů. Projekt evropské výzkumné infrastruktury Euro-BioImaging sdružuje celkem 14 evropských států a mezinárodní organizaci EMBL (European Molecular Biology Laboratory) a jeho účelem je poskytovat vědeckým pracovníkům z oblasti biomedicínských oborů služby, které překlenují zobrazovací metody v biologii a medicíně a usnadňují provádění výzkumu na světové úrovni. Výzkumná infrastruktura Euro-BioImaging umožňuje přístup ke špičkovým zobrazovacím technologiím, poskytuje podporu při jejich využívání, pořádá expertní školení a zprostředkovává poradenství v otázkách správy zobrazených biologických a biomedicínských dat.

Statutární sídlo Euro-BioImaging ERIC hostí finské Turku. Výzkumná infrastruktura Euro-BioImaging zároveň provozuje své výzkumné biologické centrum v německém Heidelbergu a medicínské centrum v Itálii. Euro-BioImaging se nachází v provozní fázi a nabízí služby široké evropské výzkumné komunitě, přičemž své portfolio průběžně i rozšiřuje. Českým partnerem Euro-BioImaging ERIC je velká výzkumná infrastruktura Czech-BioImaging (Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování), hostující hned dva české národní uzly. Prvním z těchto pracovišť je Multimodální uzel pro pokročilou světelnou a elektronovou mikroskopii v Praze, koordinovaný Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; druhým poté Multimodální uzel pro pokročilou světelnou mikroskopii a medicínské zobrazování v Brně, koordinovaný Masarykovou univerzitou.

Velká výzkumná infrastruktura Czech-BioImaging je od svého vzniku financována ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je zahrnuta rovněž v nejnovější aktualizaci Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022 z roku 2019. Pro období let 2020 až 2022 ji byla přiznána finanční podpora ve výši cca 260 milionů Kč.

Czech-BioImaging (Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování)