ČR se stala členem konsorcia DARIAH ERIC

Při příležitosti 12. zasedání Valného shromáždění představitelů členských států konsorcia DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), uskutečněného dne 7. listopadu 2019 v chorvatském Záhřebu, byla oficiálně schválena žádost ČR o vstup do tohoto konsorcia řídícího činnost stejnojmenné evropské výzkumné infrastruktury působící v oblastech umění a humanitních věd. ČR se stala 19. členským státem konsorcia DARIAH ERIC. Role českého národního koordinátora výzkumných aktivit rozvíjených v rámci DARIAH ERIC se ujme velká výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, jejíž hostitelskou institucí je Univerzita Karlova.

Hlavním posláním DARIAH ERIC je podpora a rozvoj digitálního výzkumu v oblasti umění a humanitních věd a rozvoj vzdělávacích činností v daných vědních oborech. DARIAH ERIC poskytuje digitální nástroje pro výzkum a sdílí výzkumná data v režimu politiky otevřeného přístupu. Tím zvyšuje jejich dostupnost a využitelnost a vytváří podmínky pro mezinárodní srovnávací výzkum. V roce 2014 přijala výzkumná infrastruktura DARIAH právní rámec tzv. „konsorcia evropské výzkumné infrastruktury“ ERIC (European Research Infrastructure Consortium). V současnosti má DARIAH ERIC již 19 členských států a i několik dalších spolupracujících partnerů v 8 nečlenských zemích. Statutární sídlo konsorcia DARIAH ERIC se nachází v Paříži ve Francii.

ČR se bude na výzkumných činnostech DARIAH ERIC podílet prostřednictvím projektu velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy), jejímž hlavním koordinátorem je prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. LINDAT/CLARIAH-CZ sdružuje celkem 11 výzkumných institucí ČR působících v humanitních a uměleckých oborech, jakými jsou jazykověda, historie, historická bibliografie, kultura, věda o kultuře, historie umění, filozofie, filmová kultura, vizuální umění, muzikologie, historie hudby, etnologie, folklór, archeologie a další interdisciplinární vědní obory. Nad rámec toho LINDAT/CLARIAH-CZ působí rovněž jako společný distribuovaný národní uzel ČR v rámci konsorcia evropské výzkumné infrastruktury CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure).

LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

 

 

 

 

Aktuality