Big Science Business Forum 2020

Druhý ročník konference „Big Science Business Forum 2020“ (BSBF2020) se uskuteční ve dnech 6. až 9. října 2020 ve španělské Granadě. Konference BSBF2020 účastníkům nabídne příležitost dozvědět se o budoucích investicích a tedy zakázkách vedoucích výzkumných infrastruktur v Evropě. Na konferenci budou zastoupeny F4E (European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy), CERN (European Organisation for Nuclear Research), EMBL (European Molecular Biology Laboratory), ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), ESS (European Spallation Source), ESO (European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere), ESA (European Space Agency), ILL (Institut Laue–Langevin), European XFEL (European X-Ray Free-Electron Laser Facility) anebo SKA (Square Kilometre Array). Pro tyto organizace se v průběhu let vžil název tzv. „Big Science“ i díky jejich rozpočtům v řádech mld. EUR, vynakládaných na vývoj technologií, pořízení vědecké instrumentace, nákup služeb či realizaci konstrukčních prací.

Účast na konferenci BSBF2020 účastníkům umožní dozvědět se o zadávání veřejných zakázek těmito výzkumnými infrastrukturami z oblasti obchodu a technologií v nadcházejících letech, seznámit se se zástupci evropských výzkumných infrastruktur a s jejich klíčovými technologickými dodavateli, navázat partnerství díky „B2B“ schůzkám a výstavě v předsálí konference, nebo získat přehled o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek, ochraně duševního vlastnictví a dodávkách pro „Big Science“ organizace.

BSBF2020 je technologicky zaměřenou konferencí s cílem zprostředkovat stěžejní kontaktní bod mezi evropskými výzkumnými infrastrukturami a průmyslem. V rámci BSBF2020 se očekává více než 1 200 účastníků, zejména z evropských firem, které se chtějí zapojit do dodávek pro „Big Science“ instituce. Velikost tohoto trhu se v letech 2020 až 2024 odhaduje na 38,4 miliardy EUR.

Konference BSBF2020 se bude v jednotlivých konferenčních sekcích věnovat oblastem:

 • Elektrotechnika, výkonová elektronika, elektromechanické a RF systémy;
 • Materiálové technologie a pokročilé výrobní technologie;
 • Diagnostika, detektory, senzory, optika a přístroje;
 • ICT – vývoj software, HPC, Big Data, umělá inteligence, uživatelská rozhraní;
 • Přesné strojírenství a velké mechanické komponenty;
 • Přístrojová technika a řízení přístupu k datům a komunikace;
 • Supravodivost a supravodivé magnety;
 • Zapojení malých a středních podniků a klíčové aspekty zadávání zakázek;
 • Kryogenní technologie, technologie na detekci úniků z vakuových komponent;
 • Komplexní stavitelství a související bezpečnostní systémy;
 • Systémy dálkové manipulace.

Součástí konference bude taktéž společenský program a exkurze, viz přiložené soubory. Registrace na konferenci BSBF2020 bude spuštěna ode dne 2. prosince 2019 a bude probíhat prostřednictvím webu www.BSBF2020.org. Novinky lze sledovat rovněž na twitterovém účtu konference #bsbf2020 anebo #BigScienceBusinessForum.