ITER Industry Day

Jako součást programu Mezinárodního strojírenského veletrhu se dne 7. října 2019 na brněnském výstavišti uskutečnil „ITER Industry Day“. Seminář, určený k představení projektu ITER a možností získání zakázek na technologické dodávky pro jeho výstavbu průmyslovými podniky v ČR, byl zahájen ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pavlem Dolečkem. Setkání přilákalo na 50 účastníků z 35 institucí.

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) je budován v městě Cadarache v jižní Francii za účasti EU, USA, Číny, Indie, Japonska, Koreje a Ruska s cílem vývoje elektrárny založené na slučování jader izotopů vodíku. Budoucí fúzní elektrárny by takto měly představovat ekologicky čistý a prakticky nevyčerpatelný energetický zdroj. ČR se realizace projektu účastní z titulu svého členství v EURATOM (European Atomic Energy Community), a to prostřednictvím Společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E). Na projektu ITER se v ČR dále podílí výzkumníci z Ústavy fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. a z Centra výzkumu Řež s.r.o. Další odborníci jsou připravováni také na Fakultě jaderné a fyzikálně-inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

 Účastnit se výběrových řízení na technologické dodávky pro výstavbu ITER je možné dvěma způsoby. Prvním jsou zakázky vypisované Organizací ITER, druhým zakázky vyhlašované Společným evropským podnikem pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E). Na semináři byly prezentovány mj. příklady dosavadní dobré praxe zapojení ČR do dodávek pro ITER. Prezentován byl vývoj magnetických senzorů uskutečněný v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. a projekt „HELCZA“ Centra výzkumu Řež s.r.o.

Na výstavbu ITER bylo již v Evropě investováno 6 mld. EUR. Realizace projektu je dokončena z cca 65 % a pokračuje průměrným tempem 0,7 % měsíčně. V následujících letech se očekává vypsání ještě dalších zakázek za téměř 3,8 mld. EUR, např. v oblastech: neutrální svazky (120 mil. EUR, v roce 2020), budovy (700 mil. EUR, v roce 2020), mikrovlnné antény (60 mil. EUR, v roce 2021), vybavení vakuové komory (600 mil. EUR, v roce 2021), diagnostika (900 mil. EUR, v roce 2022) či kryogenika (180 mil. EUR, v roce 2023). S celkovými plánovanými náklady ve výši více než 20 mld. EUR je projekt ITER v celosvětovém měřítku druhý nejnákladnější výzkumný projekt po Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

Výstavba ITER – Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor