Prof. Fabiola Gianotti znovuzvolena generální ředitelkou CERN

Prof. Fabiola Gianotti byla ve středu dne 6. listopadu 2019 znovuzvolena generální ředitelkou Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) na období let 2021 až 2025. Dosavadní mandát vykonává ode dne 1. ledna 2016. Volba bude formalizována na zasedání Rady CERN v prosinci 2019. Prof. Gianotti je první ženou, která vykonává tuto významnou funkci.

Další roky budou klíčové pro definování budoucího směřování CERN a realizaci významných projektů CERN, jako upgradu High-Luminosity LHC, implementace Evropské strategie částicové fyziky a výstavby nového komplexu pro popularizaci částicové fyziky „Science Gateway“.

ČR ocenila dosavadní působení prof. Fabioly Gianotti ve funkci generální ředitelky CERN a její znovuzvolení rovněž podpořila.

CERN je mezinárodní organizací výzkumu a vývoje se sídlem ve švýcarské Ženevě, která provozuje největší světovou laboratoř v částicové fyzice. Česká a Slovenská Federativní Republika se stala členem CERN v roce 1992. ČR je členským státem CERN od svého vzniku v roce 1993.

Prof. Fabiola Gianotti, generální ředitelka CERN