V4 konference 2024 otevřela otázku financování výzkumných infrastruktur

Experti, tvůrci politik a stakeholdeři z Visegrádské čtyřky – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska se sešli 18. dubna 2024 v Bruselu, aby diskutovali budoucnost evropských výzkumných infrastruktur. Konferenci ve spolupráci se styčnými kancelářemi zemí V4 v Bruselu (SLORD, PolSCA, NRDIO) připravila kancelář CZELO.

José Luis Martínez, předseda Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), ve svém projevu nastínil hlavní závěry ESFRI reportu o financování výzkumných infrastruktur. Zdůraznil potřebu synergie mezi zdroji financování na regionální a národní úrovni a na úrovni EU, aby evropští vědci měli k dispozici nejvýznamnější výzkumné infrastruktury ve všech výzkumných doménách.

José Luis Martínez – Chair of ESFRI

Globální rozměr ELI Beamlines

Na jeho vystoupení navázal Allen Weeks, generální ředitel konsorcia ELI ERIC, který představil evropské výzkumné laserové centrum, které provozuje jedny z nejintenzivnějších laserových systémů na světě. Pro vědecko-výzkumnou organizaci The Extreme Light Infrastructure ERIC, která se ustanovila v roce 2021, pracuje celkem 627 zaměstnanců na území České republiky a Maďarska. Weeks zdůraznil, že jejich výzkumná infrastruktura je otevřená vědcům z celého světa a umožňuje průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a materiálových věd, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice.

O zapojení Slovenska do výzkumné infrastruktury eLTER hovořil Luboš Halada ze Slovenské akademie věd. Martin Šponiar, zastupující Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky, zdůraznil slovenskou podporu existujících infrastruktur. Polský zástupce představil Poznaňské superpočítačové a síťové centrum.

Podpora otevřené vědy a FAIR dat

Ute Gunsenheimer, generální tajemnice Asociace EOSC, mluvila o budoucnosti iniciativy European Open Science Cloud (EOSC). Zdůraznila význam Tripartite spolupráce a nastínila budoucí vznik „EOSC nodes,“ který by měl usnadnit vytvoření “web of FAIR data” a interoperabilních služeb v rámci politiky otevřené vědy (tj. Federace EOSC).

Diskuse o budoucnosti

V odpoledním panelu vystoupili řečníci z ministerstev, stálých zastoupení zemí V4 a zástupce Evropské komise. Z diskuzí vyplynula potřeba porozumění národním zdrojům financování výzkumných infrastruktur, podpora sdílení znalostí mezi výzkumnými infrastrukturami, důraz na lidský faktor a nutnost dobře definovat příští rámcový program EU pro výzkum “FP10.”