Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu podala prvostupňovou žádost o zřízení ERIC

13. července 2023 předložilo nizozemské Ministerstvo školství, kultury a vědy Evropské komisi prvostupňovou žádost o ustanovení projektu Evropské infrastruktury pro výzkum holocaustu EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) jakožto konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC). „Podáním žádosti jsme na dobré cestě k tomu, aby se EHRI z řady úspěšných projektů, které probíhají od roku 2010, proměnila ve stálou evropskou organizaci, která pomůže zajistit budoucnost nadnárodního výzkumu holocaustu, připomínání jeho památky a vzdělávání o něm,“ vysvětluje Dr. Reto Speck, spoluředitel EHRI.


EHRI – Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu

Krátce před předložením prvostupňové žádosti se prozatímní valné shromáždění (interim General Assembly, iGA) jednomyslně rozhodlo schválit všechny potřebné dokumenty pro tuto první část procesu podávání žádostí. iGA se skládá ze zástupců 11 potenciálních zakládajících členských zemí konsorcia ERIC a je klíčovým orgánem, který připravuje a hodnotí dokumentaci pro proces založení konsorcia EHRI-ERIC. Česká republika se účastní přípravného procesu a je jednou ze zemí, která projevila ochotu stát se členským státem budoucího EHRI-ERIC podpisem memoranda o porozumění. Na české národní úrovni služby pro EHRI zajišťuje Institut Terezínské iniciativy, Památník Terezín, Národní archiv a vede je Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR. Jmenované ústavy rozšířili pro období financování českých velkých výzkumných infrastruktur počínaje rokem 2023 portfolium infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ. Koordinátorem evropských projektů se stal nizozemský Institut pro studium války, holocaustu a genocidy NIOD a jako hostitelská země ERIC bylo zvoleno Nizozemsko.

EHRI portál zajišťuje online přístup k informacím o roztříštěných zdrojích k holocaustu

Evropská komise posoudí prvostupňovou žádost za pomoci stanovisek nezávislých odborníků. Očekává se, že po třech měsících bude EHRI informováno o výsledcích. Po zapracování nezbytných úprav pak EHRI připraví všechny potřebné dokumenty a přistoupí k druhostupňové žádosti, která již představuje formální žádost Komisi o zřízení konsorcia ERIC a kterou podepíší všichni budoucí členové konsorcia. „Po schválení Evropskou komisí pak bude EHRI připraveno být ustanoveno jako konsorcium ERIC,“ vysvětluje Reto Speck a dodává, že „naším upřímným přáním je zahájit činnost konsorcia EHRI-ERIC v lednu 2025, kdy uplyne 80 let od osvobození Osvětimi.“

Aktuality