Jan Hrušák byl jmenován místopředsedou Řídícího výboru EOSCu

V červnu 2023 byl Jan Hrušák  zvolen místopředsedou Řídícího výboru EOSCu (European Open Science Cloud, EOSC-ŘV). V rámci svého působení v roli předsedy ESFRI (Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury, 2019-2021) Jan Hrušák zastával funkci experta a člena výkonné rady EOSCu a vedl pracovní skupinu ESFRI zaměřující se na EOSC. V současné době se jako delegát ESRI podílí na činnosti pracovní skupiny ESFRI k EOSCu pro jeho dlouhodobou finanční udržitelnost.

EOSC-ŘV, jako expertní skupina EK, zajišťuje kontinuitu koordinace EOSCu mezi EK, členskými a asociovanými zeměmi. V roce 2021 EOSC-ŘV poskytoval EK strategické poradenství ohledně politiky EU pro infrastrukturu a služby.

Hlavním účelem EOSC-ŘV je poskytovat EK poradenství a odborné znalosti v souvislosti se strategií pro implementaci EOSC jako součásti agendy politiky ERA (Evropského výzkumného prostoru), v souladu se závěry Rady ze dne 26. listopadu 2021 o budoucí správě ERA, podporovat koordinaci a synergie s evropskými a národními politikami a investicemi do EOSC a podílet se na monitorování celkového strategického rozvoje a implementace EOSCu. Výbor EOSC-ŘV je součástí tripartitních ujednání o řízení EOSCu po roce 2020, kde zastupuje společné zájmy a příspěvky členských států/přidružených zemí (MS/AC) a zájmy EU. Výbor EOSC-ŘV úzce spolupracuje s ERA a pravidelně ho informuje, jak je navrženo v závěrech Rady.

EOSC-ŘV se věnuje následujícím úkolům:

  • poskytování konzultací a odborných znalostí EKi ve vztahu k evropským politikám souvisejícím s datovými výzkumnými infrastrukturami a službami, otevřenou vědou a EOSCem, zejména s ohledem na úlohu EK při řízení EOSC,
  • napomáhání strategické koordinaci mezi EK a členskými státy/asociovanými zeměmi a Evropským hospodářským prostorem, Evropským sdružením volného obchodu, zejména s ohledem na úlohu EK ve správě EOSCu, a zúčastněnými stranami v otázkách týkajících se provádění právních předpisů, programů a politik Unie souvisejících s otevřenou vědou a EOSC s cílem podpořit sbližování evropských a národních politik a iniciativ v oblasti otevřené vědy.

EOSC-ŘV spolupracuje s asociací EOSC v záležitostech týkajících se harmonizovaného vývoje EOSCu v Evropě. Vypracovává společná stanoviska a poskytuje strategické dokumenty k otázkám souvisejícím s konvergencí a harmonizací evropských a národních politik, iniciativ a investic ohledně postupů otevřené vědy a EOSC, přičemž zvláštní zřetel je kladen na otevřenou strategickou autonomii EU, přeshraniční dopady a ekonomický  přínos EOSCu, jeho roli při prohlubování nové ERA a jeho propojení s datovými oblastmi definovanými v Evropské strategii pro data.

Jan Hrušák