PbWO4 detektory, 32 modulů GADAST a detektorová platforma jsou již v Darmstadtu

Český tým projektu FAIR-CZ-OPII si v první polovině letošního roku připsal několik úspěšných realizací ve formě in-kind dodávek do vznikající mezinárodní urychlovačové laboratoře FAIR v německém Darmstadtu. Projekt FAIR-CZ-OPII je pokračováním české účasti na budování této laboratoře, členěné do několika vědeckých pilířů.

 Pro experiment EXPERT (EXotic Particle Emission and Radioactivity by Tracking), který je částí kolaborace Super-FRS Experiments (S-FRS) v rámci vědeckého pilíře NuSTAR, byl úspěšně vyvinut, otestován a instalován částí týmu ze Slezské University v Opavě in-kind příspěvek ve formě 32 detektorových modulů pro cluster GADAST (GAmma-ray Detectors Around Secondary Target). Moduly dodala pobočka společnosti NUVIA a.s. z Kralup nad Vltavou.

Část týmu z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Laboratoří Mikrotronu z ÚJF AV ČR dodala v rámci vývoje detektorů záření gama pro Elektromagnetický kalorimetr (ECAL) ve vědeckém pilíři PANDA pilotní sérii unikátních detektorů na bázi PbWO4 krystalů, vyrobených ve společnosti CRYTUR Turnov. V období 2022-2023 dodali posledních 52 kusů, celkem bylo dodáno 323 kusů krystalů.

Modul GADAST

V červnu pak český tým instaloval v experimentální hale CBM speciální seismicky odolnou detektorovou platformu. Platforma byla navržena týmem pracovníků ÚJF AV ČR v úzké spolupráci s ČVUT v Praze. Hmotnost samotné plošiny činí zhruba 40 tun a musí unést více než stotunové zatížení vzhledem k detektorům a zařízením, které se na platformě budou nacházet. Platformu vyrobila společnost CVŘ (Centrum výzkumu Řež).

Detektorová platforma v hale CBM