Švýcarsko se stává plnohodnotným členem konsorcia CESSDA ERIC

Valné shromáždění konsorcia sdružujícího evropské sociálněvědní datové archivy CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) dne 8. června 2023 jednomyslně schválilo Švýcarsko za svého plnohodnotného člena. Evropská výzkumná infrastruktura CESSDA poskytuje integrované datové služby velkého rozsahu pro společenskovědní výzkum. Sdružuje archivy společenskovědních dat po celé Evropě s cílem propagovat výsledky společenskovědního výzkumu a podporovat národní a mezinárodní výzkum a spolupráci v této vědně-oborové oblasti.

Švýcarsko se stává plnohodnotným členem konsorcia CESSDA ERIC

 Dříve byla švýcarská účast v konsorciích evropských výzkumných infrastruktur omezena na status pozorovatele. V prosinci 2022 však švýcarský parlament přijal právní rámec umožňující, aby se Švýcarsko mohlo stát plnoprávným členem konsorcií evropských výzkumných infrastruktur, a umožnil Švýcarsku požádat o plné členství v CESSDA ERIC a pěti dalších konsorciích. V důsledku tohoto vývoje bude mít nyní Švýcarsko formální hlas v rozhodování konsorcia CESSDA ERIC jako jeho člen a disponovat hlasovacími právy na jeho valném shromáždění. FORS (Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences), švýcarské odborné centrum v oblasti sociálních věd, které s CESSDA spolupracuje již řadu let, bylo jmenováno národním poskytovatelem služeb CESSDA.

ČR se účastní konsorcia CESSDA ERIC prostřednictvím českého národního uzlu CSDAeský sociálněvědní datový archiv), který je součástí projektu velké výzkumné infrastruktury CSDA/ESS-CZ, jejímž hostitelem je Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. FORS a CSDA/ESS-CZ spolupracují dlouhodobě. Tyto národní uzly CESSDA ERIC hodlají prohloubit synergie mezi výzkumnými infrastrukturami a podpořit účast v mezinárodních srovnávacích programech prostřednictvím akademické výměny a školení, modernizace struktur a metodik sběru dat, podpory národních sběrů dat nebo prohloubení integrace do mezinárodních sítí.

Švýcarské centrum FORS bude úžeji spolupracovat s českým CSDA

 

Aktuality