CSDA

Název: Český sociálněvědní datový archiv

Instituce: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.; jindrich.krejci@soc.cas.cz

Webové stránky

CSDA je české národní centrum datových služeb v sociálních vědách, které shromažďuje, zpracovává a ukládá datové soubory z výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího využití ve výzkumu a při výuce na vysokých školách. Sdílení vědeckých dat je oporou rozvoje současného výzkumu. Možnost analyzovat a srovnávat data z různých projektů je východiskem pro realizaci mnoha výzkumů v sociálních vědách a pro jejich mezinárodní konkurenceschopnost. Efektivní sdílení dat v akademickém prostředí zajišťují centralizované datové archivy na národní úrovni a CSDA plní toto poslání v ČR. CSDA průběžně buduje a udržuje rozsáhlou knihovnu datových souborů získávaných z řady různých zdrojů. Tyto soubory jsou výzkumným pracovníkům a studentům k dispozici prostřednictvím on-line systému, který umožňuje prohledávat a studovat dokumentaci výzkumných studií a analyzovat, vizualizovat a stahovat data a související materiály. CSDA data odborně zpracovává, klasifikuje, podrobně dokumentuje a dává je do kontextu s dalšími daty a materiály. CSDA je navíc i zdrojem výzkumných nástrojů a postupů ověřených v předchozích výzkumech a vytváří tak zázemí pro realizaci nových výzkumných šetření. Archivační a informační systém CSDA zajišťuje dlouhodobé uchování a dostupnost dat v souladu s mezinárodními standardy. Podpora sekundárního využití dat se opírá o metodologický výzkum a zahrnuje též přehledové studie datových zdrojů a studie kvality dat, analýzy v oblasti harmonizace dat a standardizace indikátorů a výuku managementu dat a metod analýzy. CSDA slouží rovněž jako rozcestník k dalším datovým zdrojům a poskytuje technické a organizační zázemí pro rozsáhlé výzkumné programy, např. pro účast ČR v ISSP (International Social Survey Programme). CSDA podporuje principy EU a OECD pro otevřený přístup k výzkumným datům a vytváří prostředí pro jejich naplňování v oblasti sociálních věd v ČR. CSDA je českým národním uzlem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) a poskytovatelem jejích služeb v ČR. CESSDA je jedním z prioritních výzkumně-infrastrukturních projektů v rámci Evropského výzkumného prostoru, který propojuje služby národních datových archivů a vytváří integrovaný evropský systém datových služeb v sociálních vědách. Zároveň se jedná o platformu pro spolupráci při vývoji technologií, standardů, nejlepších praxí a metodik v oblasti uchovávání a sdílení dat.

Aktuality