Příležitosti pro ukrajinské biology v Česku

Mezinárodní organizace EMBO/EMBC (European Molecular Biology Organisation), jejímž je ČR členem, a která zajišťuje kurzy, stáže a granty pro studenty i vědce v biologických oborech, připravila speciální grantovou možnost pro ukrajinské biology. v ČR

Nabídka se týká vědců či studentů s afiliací k ukrajinské univerzitě či výzkumnému ústavu, kteří nyní působí na české výzkumné instituci, do Česka se přesunuli po vypuknutí konfliktu na Ukrajině a mají tedy statut uprchlíka.

Nabízený grant je jednoroční, v případě dostupnosti prostředků může být prodloužen o další rok. Výše grantu závisí na výši kvalifikace daného příjemce:

  • D. studenti: až 2 000 EUR měsíčně (24 000 EUR ročně);
  • Post-doktorandi: až 3 000 EUR měsíčně (36 000 EUR ročně);
  • Vedoucí výzkumných skupin a profesoři: až 4 000 EUR měsíčně (48 000 EUR ročně).

Kromě základního grantu je možné žádat o podporu na vyživované dítě (childcare allowance) či pobírat další výhody, např. bezplatně se účastnit odborných kurzů pořádaných EMBO.

Grant je soutěžní, kritériem k jeho udělení je kvalita projektu, který příjemce v Česku řeší, vyhodnocená odbornou komisí EMBO. Přihlášky jsou přijímány do dne 15. února 2023. Podrobnější informace lze nalézt na dedikované webové stránce EMBO. Související dotazy lze zaslat na adresu elektronické korespondence yip@embo.org