Otevřená data z Observatoře Pierra Augera

Observatoř Pierra Augera měří kosmické záření s ultra vysokou energií od roku 2004. Systém pozemních detektorů, který pokrývá plochu 3000 km2, je doplněn optickými teleskopy pozorujícími atmosféru nad pozemními detektory. Je to největší a nejpřesnější observatoř pro detekci kosmického záření s nejvyšší energií. Observatoř přijala politiku otevřeného přístupu, která definuje několik úrovní přístupu: vědecké výsledky (články v časopisech), zjednodušená data pro výuku a popularizaci, rekonstruovaná data a simulace spolu se vzorovým softwarem a dokumentací pro analýzu a nakonec téměř syrová data zaznamenaná detektory. Publikovaná data všech úrovní jsou k dispozici na speciálním webovém serveru.

Poslední sada otevřených dat, publikovaná v říjnu 2021, obsahuje 10 % všech dat, které Observatoř použila pro výsledky prezentované na 36. Mezinárodní Konferenci Kosmického Záření, nejprestižnější akci tohoto oboru. Sada obsahuje také data o prostředí (počasí a kosmické “počasí”) až do konce roku 2021. Syrová data a rekonstruované spršky jsou k dispozici v obecném formátu JSON. Rekonstruovaná data jsou připravena také ve formátu CSV, který poskytuje souhrnné informace potřebné k analýze. Data jsou doplněna o software zobrazující spršky graficky a software s příklady čtení datových souborů a vytváření histogramů různých parametrů spršek. K dispozici jsou i složitější příklady komplikované analýzy.

Otevřená data jsou zatím využívána převážně pro výuku a popularizaci. Mezinárodní projekt Master Classes, připravovaný pro studenty středních škol, používá tato data a nástroje pro získání mladých studentů pro obor astročásticové fyziky. Také nová stáž v rámci projektu Otevřená věda, organizovaném Akademií věd České republiky, je založená na využití těchto dat. Studenti z této stáže budou prezentovat svoji práci na mezinárodní konferenci Evropské gridové iniciativy (EGI), kterou pořádá EGI a CESNET v Praze v září 2022.

 

Autor: RNDr. Jiří Chudoba, Ph. D.

Aktuality