Data 10. vlny ESS zveřejněna

První data z desáté vlny European Social Survey byla právě zveřejněna. Data jsou přístupná přes ESS Data Portal.

Round 10 se zúčastnilo celkem 32 zemí. V prvním zveřejněném souboru naleznete data z 10 zemí: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Litva, Slovensko a Slovinsko. Všechny země v tomto souboru sbíraly data pomocí osobních rozhovorů (F2F).

Další zveřejnění dat s větším počtem zemí je plánováno na podzim 2022.

V souvislosti s opatřeními, které muselo ESS přijmout v důsledku probíhající pandemie koronaviru, bylo nutné prodloužit sběr dat 10. vlny od září 2020 až do května 2022. V některých zemích nebylo vůbec možné provádět osobní dotazování, proto bylo přistoupeno k využití metod samovyplňování, tato data budou k dispozici na konci roku 2022.

V této vlně jsme dotazovali tradiční hlavní dotazník, doplněný o dva rotační moduly:

  • chápání a hodnocení demokracie v Evropě a
  • digitální sociální kontakty v rodinném a pracovním životě.

Na dobrovolné bázi byl součástí dotazníku i speciální modul zaměřený na dopady COVID-19.

Data jsou již dostupná i v ESS Data Wizard, to znamená, že je možné si stáhnout jeden kompletní soubor obsahující data všech 10 vln ESS. Registrovaní uživatelé si pak mouhou přímo na webu vygenerovat a stáhnout nespočet filtrovaných dat podle vlastní potřeby (výběrem vlny, země, či konkrétních proměnných).