ICRI 2022 bude řešit velké společenské výzvy

Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách nabídne kromě Plenárních sekcí také Paralelní sekce a Paralelní témata. Zabývat se budou velkými společenskými výzvami.

Poté, co Programová komise ICRI 2022 ustavila klíčová témata Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách, shodla se také na jejím programovém obsahu. Ten se bude sestávat z Plenárních sekcí, Paralelních sekcí, Paralelních témat a také ranní Snídaňové sekce určené účastníkům z odlišných časových zón, zejména z Austrálie a Asie. Pomyslnou červenou nití vinoucí se napříč programem bude snaha ukázat, jak výzkumné infrastruktury pomáhají čelit velkým společenským výzvám.

Jedny z těch nejpalčivějších přibližuje spolupředsedající Programové komise Jan Hrušák: „Ekologická a energetická krize, změna klimatu, digitalizace společnosti a koneckonců i pandemie infekčních chorob. To všechno jsou problémy, které se v poslední době staly pro každého z nás velmi aktuálními.“ Plenární a Paralelní sekce se tak zaměří na to, jak výzkumné infrastruktury přispívají k jejich řešení. Jejich cílem bude rovněž probrat způsoby sbližování tvorby politik v oblasti výzkumných infrastruktur s tvorbou politik v jiných oblastech, jako je průmysl, energetika, životní prostředí, zemědělství, zdravotnictví nebo bezpečnost. Všude tady totiž výzkumné infrastruktury zásadně přispívají k řešení uvedených problémů, založenému na znalostech.

Problematika velkých společenský výzev však bude v menší či větší míře rezonovat též čtyřmi Paralelními tématy, kterým bude patřit čtvrteční program konference. Ta budou diskutována souběžně ve třech časových slotech. První bude zaměřeno na společenské a ekonomické benefity a dopady činnosti výzkumných infrastruktur, ovšem z širší perspektivy namísto tradičních ekonomických pohledů. „Rádi bychom ukázali, nakolik zásadně výzkumné infrastruktury ovlivňují společnost, místní ekonomiku a dokonce i veřejné vnímání vědy. Na konkrétních příkladech chceme ukázat, jak mohou pomáhat řešit celospolečenské problémy,“ říká Hrušák.

Druhé z témat se zaměří na víceúrovňový ekosystém výzkumných infrastruktur, zdůrazňujíc důležitost spolupráce větších s menšími, a to i napříč odlišnými regiony. Třetí bude věnováno sdílení vědeckých dat, když probere odlišné přístupy k dané problematice, ať už na lokální či mezinárodní úrovni. A konečně, čtvrté téma se bude zabývat nadnárodním přístupem k výzkumným infrastrukturám v důsledku pandemie COVIDU-19.

Programová komise už také vytipovala potenciální spíkry pro jednotlivá témata, které postupně oslovuje. Konečná verze programu bude zveřejněna na konci května v příslušné sekci na oficiálním webu konference.

Další informace o ICRI 2022 najdete na www.icri2022.cz, na Twitteru nebo na LinkedInu.