Ministr Petr Gazdík navštívil výzkumnou infrastrukturu ELI Beamlines

V úterý dne 19. dubna 2022 navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík výzkumnou infrastrukturu ELI Beamlines. Exkurze nejvýkonnějších laserových zařízení na světě v Dolních Břežanech u Prahy se společně s ním zúčastnila i náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová. Během uskutečněné návštěvy byla účastníkům představena technická připravenost výzkumné infrastruktury ELI Beamlines a debatovány strategie její provozní fáze a dalšího investičního rozvoje. Diskutována byla mj. taktéž otázka rozvoje intenzivní vědecké diplomacie za účelem rozšíření členské základny konsorcia ELI ERIC o další evropské a mimoevropské státy.

Diskuze s managmentem ELI ERIC a ELI Beamlines

Rok 2022 zlomovým rokem pro konsorcium ELI ERIC

„Výzkumná infrastruktura ELI Beamlines je příkladem dobré praxe využití fondů politiky soudržnosti EU k modernizaci výzkumného a inovačního ekosystému v ČR. Jakkoliv dosavadní genezi ELI Beamlines již lemuje množství důležitých milníků, rok 2022 je v jistém slova smyslu tím zlomovým. V letošním roce by měla výzkumná zařízení ELI hostit vědecké experimenty uživatelů v rámci výzev vyhlášených poprvé pod hlavičkou konsorcia ELI ERIC a vstoupit tak do fáze ostrého provozu. Současně nás čekají také jednání směřující k rozšíření konsorcia ELI ERIC o další evropské i mimoevropské státy. Pevně věřím a doufám, že ambice stanovené pro letošní rok budou naplněny a management ELI Beamlines, jakož i konsorcia ELI ERIC udělá vše pro další úspěšný rozvoj projektu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako gestor mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji, je připraveno pokračovat v intenzivní podpoře projektu ELI na politické úrovni v ČR i v zahraničí,“ uvedl ministr Petr Gazdík.    

Návštěva experimentálních hal ELI Beamlines

Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury ELI ERIC

ELI (Extreme Light Infrastructure) je evropskou výzkumnou infrastrukturou zahrnující celkem 3 pilíře. Jedná se o ELI Beamlines v Dolních Břežanech v Česku, ELI Attosecond Light Pulse Source v maďarském Szegedu a ELI Nuclear Physics v rumunském Măgurele. Cílem vědeckých center ELI je provozovat vůbec nejmodernější laserová zařízení na světě, v nichž budou realizovány výzkumné a aplikační experimenty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě až 10krát větší než jsou nyní dosažitelné hodnoty. ELI je pilotním projektem evropské výzkumné infrastruktury vybudované plně za využití nástrojů politiky soudržnosti EU v tzv. nových členských státech EU. ELI je dlouhodobě vedena na Cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur ČR a jako tzv. ESFRI Landmark i na Cestovní mapě Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury. Od roku 2021 je výzkumná infrastruktura ELI řízena konsorciem ELI ERIC, jehož aktuálními členy jsou ČR, Maďarsko, Itálie a Litva a pozorovateli Německo a Bulharsko.

Návštěva experimentálních hal ELI Beamlines