Budoucnost precizní medicíny v onkologii budou odborníci diskutovat na konci dubna v Brně

Personalizace léčby v onkologii, dostupnost pro pacienty a budoucnost precizní medicíny a možnosti zvýšení její dostupnosti, ale i možná úskalí, to vše budou témata osmé konference nadačního fondu PharmAround. Po delší odmlce, způsobené pandemií covid-19, se tak opět setkají odborníci medicínských oborů, ministerstva zdravotnictví, pojišťoven a dalších zainteresovaných stran v hotelu Courtyard byMarriot v Brně, a to 27. dubna 2022.

Personalizovaná medicína se dostává do popředí zájmu a přináší řadu pozitivních výsledků, ale i množství otázek a překážek, které je třeba popsat a odstranit. Svým konceptem personalizovaná léčba v onkologii vyzývá k inovativním přístupům, které mohou zlepšit a zpřesnit léčby řady onemocnění. Konference se bude tomuto tématu věnovat formou přednášek a panelové diskuze, a to ve 2 blocích.

První blok se zaměří na odbornou problematiku personalizované farmakoterapie v solidní onkologii s představením platformy GENESIS pro multicentrickou národní spolupráci „molekulárních tumor boardů“ a dalších možností, jak posunout personalizovanou léčbu k vyšší účinnosti a preciznosti a tím lepším výsledkům pro pacienty.

Druhý blok bude diskutovat stávající a budoucí výzvy zavádění principů precizní medicíny v onkologii. Správná léčba, která se dostane ve správný čas a ke správnému pacientovi je výzvou, kterou je třeba vidět jak z hlediska regulačního, legislativního, ale i úhradového. O své pohledy se podělí odborníci z ministerstva zdravotnictví, pojišťoven, SÚKL, zástupci průmyslu, klinici i akademici.

Konference je pořádána nadačním fondem PharmAround ve spolupráci s Farmakologickým ústavem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, výzkumnou infrastrukturou CZECRIN a Masarykovým onkologickým ústavem v Brně.  Určena je pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry, zástupce farmaceutického průmyslu, akademické a ostatní odborníky v oblasti klinických hodnocení, farmakoterapie, HTA a klinické farmakologie, pacienty a zástupce pacientských organizací. Pro registraci a organizační informace navštivte www.pharmaround.cz