Ministr Petr Gazdík poblahopřál ESFRI k 20letému výročí jeho založení

V pátek dne 25. března 2022 proběhla pod organizační záštitou francouzského předsednictví v Radě EU konference připomínající si 20 leté výročí ustavení Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Konference byla uspořádána v rámci programu předsednického tria Francie, ČR a Švédska, jehož jsou výzkumné infrastruktury jednou z priorit. Zatímco během předsednictví Francie v Radě EU se uskutečnila konference ohlížející se za 20 lety působení ESFRI, ČR uspořádá během svého předsednického mandátu v říjnu v Brně celosvětovou konferenci ICRI 2022 (International Conference on Research Infrastructures) a k problematice výzkumným infrastrukturám plánuje přijímat také Závěry Rady EU zasedající ve formaci ministrů odpovědných za agendu výzkumu. Za ČR na konferenci vystoupil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík, který poblahopřál ESFRI k dosavadním úspěchům a vyslovil přání, aby ESFRI i nadále plnilo svou nenahraditelnou roli při přípravě, tvorbě, implementaci a vyhodnocování evropské výzkumně-infrastrukturní politiky.

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI)

ESFRI bylo založeno v roce 2002 z rozhodnutí Rady EU zasedající v konfiguraci ministrů zodpovědných za agendu výzkumu. ESFRI je platforma delegátů členských států EU a asociovaných zemí k rámcovému programu a za účasti zástupců Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace (DG RTD) zprostředkovává svým členům vedení strategických debat k nejaktuálnějším otázkám tvorby politiky výzkumných infrastruktur evropského charakteru, významu a dopadu. ESFRI působí v roli odborného poradního orgánu Rady EU a poskytuje tak odborné poradenství pro přípravu politických a koncepčních dokumentů přijímaných v oblasti výzkumných infrastruktur v Evropě. Od roku 2006 ESFRI zpracovává a publikuje tzv. Cestovní mapu ESFRI, zahrnující projekty evropských výzkumných infrastruktur, které byly identifikovány jako prioritní pro rozvoj Evropského výzkumného prostoru. Nejnovější aktualizace Cestovní mapy ESFRI z roku 2021 sdružuje celkem 63 evropských výzkumných infrastruktur, ze kterých 41 spadá do kategorie tzv. ESFRI Landmark (tzn., úspěšně implementované projekty) a 22 do kategorie tzv. ESFRI Project (tzn., zcela nové projekty).

 „Rád bych pogratuloval ESFRI k 20 letům jeho úspěšného působení. ESFRI se od roku 2002 stalo jednou ze stěžejních součástí struktur Evropského výzkumného prostoru a v oblasti výzkumně-infrastrukturní agendy má zcela nezastupitelnou roli. Za uplynulých 20 let ESFRI publikovalo celkem 6 vydání Cestovní mapy ESFRI, sdružující přední evropské výzkumné infrastruktury, a kromě pravidelného monitorování evropské výzkumně-infrastrukturní scenérie připravilo ESFRI i řadu metodických postupů, jak hodnotit kvalitativní úroveň výzkumných infrastruktur či sledovat jejich výkonnost. Jsem přitom nesmírně rád, že poslední 3 roky působil v roli předsedy ESFRI delegát ČR Jan Hrušák, vědecký pracovník Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. a současně zmocněnec pro výzkumné infrastruktury na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Výzkumné infrastruktury jsou vlajkovou iniciativou politiky otevřené vědy v Evropě. Jsem plně přesvědčen, že ESFRI bude i nadále poskytovat evropským politikům nesmírně cenné odborné poradenství pro rozvoj vysoce kvalitní výzkumně-infrastrukturní agendy,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík ve svém příspěvku.

Slavnostní předání plaket konsorciím ERIC

V průběhu konference došlo mj. i ke slavnostnímu předání plaket konsorciím evropských výzkumných infrastruktur ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure ERIC), AnaEE ERIC (Infrastructure for Analysis and Experimentation on Ecosystems ERIC) a také Euro-BioImaging ERIC (European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences ERIC). Všech výše uvedených konsorcií evropských výzkumných infrastruktur se ČR účastní jako jejich zakládající členský stát, přičemž vědecké zapojení ČR v nich je zabezpečeno prostřednictvím výzkumné infrastruktury ELI Beamlines v případě konsorcia ELI ERIC, výzkumné infrastruktury CzeCOS u konsorcia AnaEE ERIC a výzkumné infrastruktury CzechBioImaging pro případ konsorcia Euro-BioImaging ERIC. V případě konsorcia ELI ERIC hostí poté ČR v Dolních Břežanech i jeho statutární sídlo.

Aktuality