První konference evropské výzkumné infrastruktury AnaEE proběhne v Praze

Konference evropské výzkumné infrastruktury AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems), pořádaná ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Českou zemědělskou univerzitou, se bude konat v Praze ve dnech 27. až 30. června 2022. Téma konference zní „Ekosystémové služby pod tlakem: úloha experimentů“.

Za cíle konference si pořadatelé kladou diskutovat o úloze zemědělství, lesů a přírodních ekosystémů při snižování emisí skleníkových plynů a zvýšení zachytávání uhlíku z atmosféry, a jednat o významu holistických přístupů, které se integrují napříč hranicemi ekosytémů – od suchozemských až po sladkovodní ekosystémy. V předposlední den konference se uskuteční setkání stakeholderů, za účelem shrnutí výsledků konference a vedení debaty zaměřené na tvůrce politik, odborníky z praxe, zemědělce a průmysl, jakož i další související vědecké komunity, s cílem využít přidanou hodnotu evropské výzkumné infrastruktury AnaEE a nalézt odpovědi na nejnaléhavější ekosystémové výzvy současnosti a budoucnosti. Na závěr konference proběhne školení pro správce platforem a ostatní zájemce. Program konference je dostupný na internetových stránkách AnaEE.

Poster konference AnaEE 2022

Evropská výzkumná infrastruktura AnaEE

Evropská výzkumná infrastruktura AnaEE poskytuje jednotnou a koordinovanou správu experimentálních, analytických a modelovacích zařízení s cílem podpořit vědce při testování potenciálních dopadů změny klimatu a využívání půdy v Evropě. Experimenty realizované pomocí expertízy AnaEE umožní predikovat dopady na ekosystémy s předstihem až několika desetiletí, a tím i zahájit účinnou adaptaci v okamžiku, kdy bude stále možná.

Logo konference AnaEE 2022

Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury AnaEE

V lednu 2021 předložila Francie jako designovaná hostitelská země statutárního sídla konsorcia, společně s ČR, Dánskem, Itálií a mezinárodní organizací CIHEAM IAMB (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) jako zakládajícími členy a Belgií jako zakládajícím pozorovatelem, žádost o ustavení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury AnaEE-ERIC. Finsko a Bulharsko se následně staly dalšími státy, které požádaly o účast v konsorciu v roli řádných členů. Schválení žádosti Evropskou komisí se očekává v nejbližší době, přičemž publikování v Úředním věstníku EU může být očekáváno na přelomu února a března 2022.

Velká výzkumná infrastruktura CzeCOS – Experimentální kultivační lamelové sféry

Aktuality