Krátkodobé stáže v CERN pro české studenty

CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum) nabízí studentům vysokých škol kromě dlouhodobých stáží v rámci svých Studentských programů také krátkodobější stáže v délce do 6 kalendářních měsíců:

CERN Summer Student Programme je program určený studentům bakalářského a magisterského stupně v oborech aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Stáže probíhají od června do září, délka je omezena 8 až 13 týdny. Aktuální termín pro podání přihlášek je 31. ledna 2022 do 12:00 hod. Detailní informace jsou k dispozici zde.

CERN openlab Summer Student Programme je program určený studentům bakalářského a magisterského stupně v IT oborech. Stáže probíhají od června do srpna, délka je omezena 9 týdny. Aktuální termín pro podání přihlášek je 31. ledna 2022 do 12:00 hod. Detailní informace jsou k dispozici zde.

Short Term Internship je program krátkodobých stáží v délce od 1 do 6 kalendářních měsíců určený studentům bakalářského a magisterského stupně nejen v technicky zaměřených oborech, ale v omezeném počtu míst také pro studenty z tzv. administrativních oborů, jakými jsou finance, právo, logistika, tlumočnictví apod. Přihlášky je možné zasílat průběžně až do října 2022. Více informací je k dispozici zde.

Více informací naleznete na webových stránkách CERN v odkazech výše, popř. kontaktujte Ing. Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na adrese jeho elektronické korespondence ondrej.novak@msmt.cz.

CERN – Experiment ATLAS