Výroční konference konsorcia DARIAH ERIC 2022: Vyprávění příběhů

DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), konsorcium evropské výzkumné infrastruktury pro humanitní vědy a umění, vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů příspěvků na výroční konferenci 2022. Hybridní akce, plánovaná na 31. května až 3. června 2022, se bude konat v řeckých Aténách a jejím stěžejním tématem bude vyprávění příběhů. „Síla vyprávění příběhů jako strategie vytváření smyslu a znalostí je hluboce zakořeněna v lidských kulturách, sahá k počátkům našich písemností a hledí tak daleko dopředu, jaká je naše představivost. To, jak shromažďujeme, sdílíme a používáme své příběhy, vypovídá mnohé o tom, kdo jsme, jak se bavíme a vzděláváme, jak si budujeme identitu a jak chápeme svět za naším obzorem, jak se stavíme k naší minulosti a k naší budoucnosti,“ zní anotace konference. Komunita DARIAH se snaží vytvářet prostřednictvím diskuse nad výzkumnými postupy v oblasti umění a humanitních věd koncepční spojitosti mezi uměním, technologiemi a humanitními a dalšími obory. Název a abstrakt navrhovaného příspěvku na výroční konferenci je třeba zaslat do dne 11. února 2022.

Výroční konference DARIAH ERIC 2022

Evropská výzkumná infrastruktura DARIAH

Panevropská výzkumná infrastruktura pro vědce z oblasti humanitních a uměleckých věd si klade za cíl zlepšit a podpořit výzkum a výuku v oblastech humanitních a uměleckých věd s využitím digitálních technologií. Rozvíjí, udržuje a provozuje infrastrukturu pro podporu výzkumných postupů založených na informačních a komunikačních technologiích a podporuje výzkumné pracovníky v jejich využívání při vytváření, analýze a interpretaci digitálních zdrojů. Spoluprací s komunitami z praxe DARIAH sdružuje jednotlivé nejmodernější aktivity v oblasti digitálního umění a humanitních věd a rozšiřuje jejich výsledky na evropskou úroveň. Uchovává, zpřístupňuje a šíří výzkum, který z této spolupráce vzešel, a zajišťuje dodržování osvědčených postupů a metodických a technických standardů.

Vyprávění příběhů

Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury DARIAH ERIC

Výzkumná infrastruktura DARIAH se stala konsorciem evropské výzkumné infrastruktury v roce 2014. V současné době má DARIAH 20 členských států, 1 pozorovatele a několik spolupracujících partnerů v 6 nečlenských zemích. Český národní uzel konsorcia DARIAH ERIC je součástí velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy), jež je součástí Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR. K evropskému konsorciu se český národní uzel připojil v roce 2019 po „vynikající a plodné spolupráci v rámci projektu DESIR,“ jak uvedla Jennifer Edmond, předsedkyně správní rady konsorcia DARIAH ERIC. Jednou ze silných stránek českého národního uzlu konsorcia DARIAH ERIC je zapojení knihoven a dalších národních památkových institucí jako partnerů výzkumné infrastruktury či silná technologická stránka 3 technicky zaměřených partnerů (Univerzita Karlova, Západočeská univerzita v Plzni a Masarykova univerzita) v oblastech zpracování přirozeného jazyka, umělé inteligence a zpracování multimédií.

LINDAT/CLARIAH-CZ: Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Aktuality