Jedenáct nových měřících stanic certifikovaných konsorciem ICOS ERIC

Ve dnech 16. až 17. listopadu 2021 se v dánské Kodani uskutečnilo 15. zasedání valného shromáždění konsorcia ICOS ERIC řídícího činnosti evropské výzkumné infrastruktury ICOS (Integrated Carbon Observation System). Setkání se konalo v konferenčních prostorách Dánského geologického centra, výzkumné instituce, jež propojuje Národní geologickou službu Dánska a Grónska, Katedru geologických věd na Univerzitě v Aarhus, Katedru geologických věd a managementu přírodních zdrojů na Univerzitě v Kodani a Národní historické muzeum.

Dánské geologické centrum

Evropská výzkumná infrastruktura ICOS

Ředitel konsorcia ICOS ERIC Werner Kutsch oznámil na začátku jednání, že 11 nových stanic pro měření skleníkových plynů prošlo náročným procesem zajištění kvality standardizované produkce dat ICOS, přičemž jim bylo jednomyslně schváleno udělení certifikace ICOS ERIC. Nově certifikované stanice se nacházejí v 5 ze 13 členských států konsorcia ICOS ERIC. Po 3 stanicích se nachází v Dánsku a ve Francii, po 2 stanicích ve Velké Británii a v Německu a 1 stanice se nachází v Itálii. Britské stanice Auchencorth Moss a Weybourne jsou prvními stanicemi ve Velké Británii, které získaly certifikaci ICOS ERIC. Stanice ICOS Auchencorth Moss je jednou z mála stanic na světě, které měří přenos skleníkových plynů mezi vzduchem a rašeliništěm. Stanice se nachází blízko skotského Edinburghu, ovšem stojí na rozsáhlém odlehlém rašeliništi ve větrné krajině.

Konsorcium ICOS ERIC prostřednictvím svých národních sítí provozuje aktuálně celkem 148 měřících stanic ve 13 zemích, z toho 91 je certifikovaných pro měření skleníkových plynů. Stanice monitorují koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a toky uhlíku mezi atmosférou, zemským povrchem a oceány. Pro každé z těchto oblastí existuje shromáždění monitorovacích stanic, které projednává, rozvíjí a zdokonaluje vědecké a technické nástroje pozorování. V jednotlivých oblastech koordinují pozorování a podporují stanice tematická centra. Kromě těchto středisek existují centrální analytické laboratoře, které zajišťují analýzy plynů a kalibrační plyny. Tematická střediska a centrální analytické laboratoře společně tvoří centrální zařízení.

Komunitu ICOS tvoří více než 500 vědců ze současných členských a pozorovatelských států konsorcia ICOS ERIC i mimo ně. Součástí komunity ICOS je více než 80 renomovaných univerzit a výzkumných institutů. Data ICOS využívají vědci zkoumající zemský ekosystém a různé vládní orgány a mezinárodní organizace, které potřebují vědecky podložené a relevantní informace o skleníkových plynech pro svá rozhodování o snahách zmírnit důsledky klimatické změny. Data ICOS jsou otevřená a volně přístupná na stránkách datového portálu ICOS.

Měřící stanice Auchencorth Moss (Konst Punkk)

Příští zasedání valného shromáždění konsorcia ICOS ERIC se uskuteční v Praze

Nadcházející, 16. zasedání valného shromáždění konsorcia ICOS ERIC proběhne ve dnech 17. až 18. května 2022 v Praze v Lannově vile pod organizační záštitou velké výzkumné infrastruktury CzeCOS, českého národního uzlu evropské výzkumné infrastruktury ICOS. CzeCOS je unikátní platformou pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální změny a jejích dopadů na přírodní ekosystémy. Představuje unikátní soubor stabilních i mobilních zařízení, přístrojů a dalšího podpůrného vybavení k výzkumu dopadu globální změny na přírodní ekosystémy, studium adaptačních mechanismů v rostlinách a mikroorganismech a následný vývoj postupů pro mitigační opatření. Interdisciplinární a synergické propojení specifických analytických přístrojů CzeCOS, jejího vybavení pro ekofyziologická měření, zařízení pro laboratorní a terénní manipulační experimenty, bioreaktorů pro výzkum a vývoj fotosyntetických mikroorganismů, ekosystémových stanic pro studium toku látek a energie a špičkových senzorů pro dálkový průzkum přírodních ekosystémů umožňuje velké výzkumné infrastruktuře CzeCOS provádět komplexní výzkum globální změny na mezinárodní úrovni.

CzeCOS – Lamelové minisféry, Bílý Kříž

Aktuality