Španělsko se stává pozorovatelem evropské výzkumné infrastruktury BBMRI

Španělsko se oficiálně stalo pozorovatelskou zemí BBMRI-ERIC (Biobanks and Biomolecular Resources Research Infrastructure Consortium), konsorcia evropské výzkumné infrastruktury zaměřující se na bio-bankovnictví a bio-molekulární výzkum se statutárním sídlem v rakouském Štýrském Hradci. ČR se jako jeden ze zakládajících členů účastní konsorcia prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ. Evropská výzkumná infrastruktura BBMRI zpracovává a dlouhodobě uchovává humánní biologický materiál a asociovaná klinická data a zpřístupňuje je výzkumným uživatelům. Konsorcium BBMRI-ERIC sdružuje na 700 bio-bank provozovaných v jeho členských státech. Katalog BBMRI-ERIC Directory je přitom největším katalogem biologických vzorků na světě, který umožňuje svým uživatelům vyhledávat miliony vzorků online a naplňuje takto i hlavní poslání BBMRI, kterým je usnadnit přístup k biologickým vzorkům, datům a bio-molekulárním zdrojům pro vědecké účely.

Španělský národní uzel BBMRI-ERIC

Španělsko bude v rámci konsorcia BBMRI-ERIC zastoupeno Zdravotním institutem Carlose III, veřejnou agenturu pro výzkum při španělském Ministerstvu pro vědu a inovace, a stane se tak 23. státem, který bude do konsorcia BBMRI-ERIC zapojen. Národní platforma bio-bankovnictví a bio-modelování téhož ústavu se současně stane španělským národním uzlem konsorcia BBMRI-ERIC. Její stěžejní účel spočívá v poskytování vědecké, technické a technologické podpory projektům výzkumu, vývoje a inovací, co do oblasti zdravotnických věd a technologií a v podporování inovací ve zdravotnických technologiích poskytováním vysoce kvalitních humánních biologických vzorků a souvisejících dat. Tato síť je tvořena celkem 39 institucemi z celého Španělska, které sdružují nemocniční bio-banky a jejich regionální sítě, síťové bio-banky a bio-banky zdravotnických výzkumných ústavů, výzkumných center a vysokých škol.

S velkým potěšením vítám Španělsko v konsorciu BBMRI-ERIC. Španělské bio-banky se tímto krokem propojují se světem jako nikdy předtím. Výzkumní pracovníci a bio-banky španělského národního uzlu budou mít taktéž přístup k dalším znalostem v oblasti řízení kvality a etických, právních a společenských otázek bio-bankovnictví, IT nástrojům a poradenství poskytovanému na míru konsorciem BBMRI-ERIC, které podpoří jejich budoucí rozvoj“, uvedl generální ředitel BBMRI-ERIC Jens Habermann.

Aktuality