Workshop pro nové projekty na ESFRI Cestovní mapě (2021)

15.listopadu 20121 uspořádalo ESFRI (Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury) virtuální workshop, který podpořil výměnu zkušenosti v souvislosti s efektivním využíváním finanční podpory z programu Horizon Europe pro přípravnou fázi projektů. Mezi více jak 100 účastníky byly zástupci Evropské komise, ESFRI delegátů a pracovních skupin a v největší míře také zástupci výzkumných infrastruktur (VI), kterým byl workshop primárně určen.

Workshop poskytl prostor pro diskuzi, a to hned na několika úrovních, v neposlední řadě také pro networking VI. Na základě příkladů dobré praxe tak zástupci projektů v různých fází implementace či přípravné fáze získali cenné zkušenosti, které jim budou nápomocné v budoucnu.

Na workshopu vystoupil současný předseda ESFRI Jana Hrušáka (CZ) a také zástupce Evropské komise Dominika Sobczaka (DG Research & Innovation). Celý program byl rozdělen do třech panelů (státní správa a financování; socioekonomický dopad, služby poskytované Vi a přístup k datům; právní otázky), které moderovali zástupci ESFRI Výkonného výboru – Inmaculada Figueroa (ES), Peter Wenzel-Constabel (DE) a Gelsomina Pappalardo (IT). Zástupce předsedy ESFRI Yannis Ioannidis  a celý workshop zakončila zvolená předsedkyně ESFRI Jana Kolar (SI).

Předseda ESFRI Jan Hrušák zdůraznil důležitost přístupu životního cyklu ESFRI VI: „Jsme svědky rychlého rozvoje a významných kvalitativních změn v krajině VI, které se odrážejí ve struktuře ESFRI Cestovní mapy. Byl zaznamenán významnější nárůst VI, které jsou geograficky rozptýlené oproti těm lokalizovaných v jednom místě. Tento trend také přispívá k multidimenzionálnímu propojenému ekosystému, který je propojen horizontálně, vertikálně i mezisektorově. VI tak mají dopad na různé oblasti politiky a její struktury. Pandemie Covid-19 jasně ukázala, jak důležité jsou VI pro zvyšování odolnosti populace a zvládání společenských výzev.“ Jan Hrušák zakončil svou prezentaci konstatováním, že „přístup životního cyklu ESFRI výzkumných infrastruktur spolu s dlouhodobou udržitelností jsou dva důležité koncepty politiky zavedené ESFRI, které formovaly politické strategie shromážděné v ESFRI White Paper – Making Science Happen – A new ambition for research infrastructures in the new European research area.(ERA). Tento dokument bude formovat budoucí politiku VI v nadcházejících letech“.

První Panel upozornil na definici řídících struktur a zavedení funkčního řídícího systému. Vyjasnil také potřebu a důležitost odpovídajících obchodních plánů, potřebu závazků zúčastněných stran a komplementaritu mezi vnitrostátními nástroji a nástroji EU a/nebo inovativními řešeními financování.

Druhý panel zaměřený na socioekonomické dopady se zabýval důležitostí definování měřitelných a důvěryhodných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), rozvojem plánů pro poskytování služeb VI a přístupu k datům a plánů správy dat.

Řečníci třetího panelu věnovanému právním otázkám představili identifikaci nejvhodnějších právních struktur pro výzkumné infrastruktury (jako je ERIC, vnitrostátní veřejné/soukromé právnické osoby atd.), včetně umístění sídla VI a jeho (národních) uzlů, právní otázky, jako jsou práva duševního vlastnictví (IPR), personální otázky (HR), zadávání zakázek, důsledky právních závazků a rámcových smluv s více partnery a související právní služby, odborné znalosti atd.

V závěru workshopu Jana Kolar, nová předsedkyně ESFRI pro období 2022-24, zdůraznila, že VI jsou nedílnou součástí ERA (Evropský výzkumný prostor) spojující nejen další VI, ale i další aktéry, jako jsou univerzity, technologické infrastruktury, partnerství atd. Zdůraznila také, že pro založení úspěšné VI je nutná změna přístupu – nestarat se jen o vědecké úspěchy, ale také o celospolečenský dopad.