Egypt se stal plnoprávným členem Spojeného ústavu jaderných výzkumů

Egyptská arabská republika se stala 19. členskou zemí Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV). Dne 22. listopadu 2021 o tom jednohlasně rozhodli zástupci stávajících členských zemí na zasedání Výboru zplnomocněných představitelů vlád členských zemí SÚJV konaném v Bulharsku.

SÚJV je mezinárodní mezivládní vědecká organizace, která se zabývá výzkumem zejména v oboru jaderné a částicové fyziky a jejich aplikací do dalších oborů od materiálového výzkumu po radiobiologii. Nachází se na území Ruské federace v městě Dubna v Moskevské oblasti. Československo bylo v roce v roce 1956 jednou z jeho 11 zakládajících zemí. Po přijetí Egypta má nyní SÚJV již 19 členů, z nichž 5 – ČR, Slovensko, Polsko, Bulharsko a Rumunsko – jsou členy EU. SÚJV jako celosvětově známé vědecké centrum s vysokým mezinárodním ratingem úspěšně integruje základní teoretický a experimentální výzkum, rozvoj a využití nejnovějších technologií a univerzitní vzdělávání.

Zasedání Výboru zplnomocněných představitelů vlád členských zemí SÚJV, 22. listopadu 2021, Bansko (Bulharsko)

Vstup Egypta otevře SÚJV arabskému světu

Přijetí Egypta mezi plnoprávné členské země SÚJV bude podle zplnomocněných představitelů členských zemí velkým přínosem pro další rozvoj SÚJV. Umožní rozšířit jeho mezinárodní vědecký program a spustit nové zajímavé a ambiciózní projekty.

 „Dnes jsme se stali svědky významné události: poprvé od poloviny 90. let minulého století se k SÚJV připojila nová členská země – Egyptská arabská republika. V podstatě tak byla pouze formalizována mnohaletá úzká, aktivní a energická spolupráce našeho ústavu s Egyptem. Tato země s obrovským technologickým a intelektuálním potenciálem rozvíjí nejen aplikovaný výzkum, ale také základní vědu, jíž si velmi cení a kterou podporuje. Jedná se bezesporu o událost významnou jak pro Egypt, tak pro všechny účastnické země SÚJV, které si od něj v budoucnu slibují další impulzy pro rozvoj svých národních věd,“ okomentoval ředitel SÚJV Grigorij Trubnikov rozšíření počtu jeho členů.

Předseda egyptské Akademie vědeckých výzkumů a technologií M. Sakr (vlevo) a ředitel SÚJV G. Trubnikov (vpravo) po přijetí Egypta členskou zemí SÚJV

Předseda egyptské Akademie vědeckých výzkumů a technologií Mahmúd Sakr podtrhl, že do spolupráce s SÚJV a koordinace vědeckých programů s jeho účastnickými zeměmi vkládá velké naděje.

 „Vnímáme SÚJV nejen jako jednu z čelních mezinárodních vědeckých organizací, ale také jako mezinárodní platformu, která akumuluje potenciál nyní již 19 účastnických zemí a 5 asociovaných členů. Doufáme, že naše členství bude obohacením také pro SÚJV. Egypt se může stát zprostředkovatelem vztahů se zeměmi severoafrického a blízkovýchodního regionu a arabského světa a pomoci tak SÚJV budovat nové partnerské vztahy,“ prohlásil Mahmúd Sakr.

Představitelé Egyptské arabské republiky se zástupci vedení SÚJV a předsedou Výboru zplnomocněných představitelů F. Buzatu (uprostřed)