CERIC-ERIC na inovační konferenci a výstavě TechConnect Europe v Malmö

Ve dnech 15.–17. listopadu 2021 proběhla ve švédském Malmö konference a výstava TechConnect Europe Innovation Conference & Expo. Cílem konference bylo propojování špičkového aplikovaného výzkumu a technologií v rané fázi vývoje z univerzit, laboratoří a start-upů s průmyslem a koncovými uživateli a zájemci o investice. Nejnovějšími výsledky svého výzkumu na poli materiálů, biomateriálů
a nanotechnologií se na akci prezentovalo rovněž konsorcium CERIC-ERIC (Central European Research Infrastructure Consortium).

První akce TechConnect za hranicemi USA

TechConnect je celosvětový lídr na poli akcí i médií zaměřených na výzkum a inovace. Má za sebou více než 20 let zkušeností s propojováním vznikajících technologií s jedinečnými možnostmi financování
a partnerství. TechConnect aktivně podporuje studentské, vládní a globální iniciativy v oblasti vědy
a techniky prostřednictvím svých platforem pro pořádání akcí a více než 10 000 publikací s otevřeným přístupem. TechConnect každoročně vyhledává, prověřuje a propojuje tisíce nových technologií pro průmyslové, investiční a vládní klienty.

Podstatným důvodem pro výběr Malmö jako dějiště vůbec první akce TechConnect mimo území Spojených států amerických byla jeho poloha ve Skåne, nejjižnějším regionu Švédska. Tato oblast má jednu z nejživějších start-upových scén ve Skandinávii a překypuje odbornými znalostmi v akademické sféře i průmyslu. Nedávno byla zařazena mezi 10 nejinovativnějších regionů EU a je místem, kde lze nalézt špičkové výsledky zejména v oblasti pokročilých materiálů a věd o živé přírodě.

CERIC-ERIC na konferenci

CERIC-ERIC jako podpůrný partner konference

CERIC-ERIC je multidisciplinární výzkumná infrastruktura otevřená pro základní i aplikované uživatele v oblasti materiálů, biomateriálů a nanotechnologií. Prostřednictvím jediného vstupního bodu do excelentních výzkumných zařízení ve střední a východní Evropě umožňuje strukturní výzkum, analýzu a syntézu materiálů pomocí technik založených na fotonech, elektronech, neutronech a iontech. Přináší možnosti inovativních řešení společenských výzev v oblastech energetiky, zdraví, potravin, kulturního dědictví a dalších. ČR je do CERIC-ERIC zapojena prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury SPL-MSB, která je spojením Laboratoře fyziky povrchů (SPL) v Praze a Optické dráhy pro výzkum materiálů (MSB) v italském Terstu. SPL-MSB dosahuje excelence ve výzkumu povrchů a dějů na nich a skrze CERIC-ERIC mají k jejím výzkumným zařízením přístup vědečtí pracovníci z celého světa.

Bohatý program veletrhu TechConnect Europe zahrnoval okruhy „Biotech & Healthtech“, „Energy & Sustainability“ a rovněž „Advanced Materials“. Součástí akce byl také summit o velkých vědeckých zařízeních a různá satelitní setkání, která se v neposlední řadě uskutečnila i v rámci okruhu „Commercialization & Partnering“.