Evropské výzkumné infrastruktury zakládají biomedicínskou alianci EU-AMRI

Evropské medicínské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC (Bio-banking and Bio-molecular Resources Research Infrastructure), EATRIS-ERIC (European Infrastructure for Translational Medicine) a ECRIN-ERIC (European Clinical Research Infrastructure Network), zastoupené i jejich českými národními uzly BBMRI-CZ, EATRIS-CZ a CZECRIN, spojily své síly a vytvořily Evropskou alianci lékařských výzkumných infrastruktur (EU-AMRI). Cílem EU-AMRI je usnadnit akademické obci a průmyslu účinné a efektivní využívání výzkumných servisů, odborných znalostí a nástrojů pro bezproblémový transfer vědeckých poznatků do nových léčebných postupů a řešení pro pacienty.

Členové aliance EU-AMRI

One stop shop aliance EU-AMRI

BBMRI-ERIC, EATRIS-ERIC a ECRIN-ERIC sdílejí závazek zvýšit přínos výzkumu pro pacienty, podporovat adekvátní výzkumné postupy a rovněž zajistit lepší přístup k dostupným zdrojům svých výzkumných infrastruktur. Konečným cílem aliance EU-AMRI je usnadnit širší výzkumné komunitě dosažení jejích cílů poskytováním vědeckých služeb s nejvyššími standardy kvality a reprodukovatelnosti.

Prostřednictvím nových internetových stránek www.eu-amri.org umožňuje EU-AMRI průmyslovým a akademickým subjektům pohodlný výběr z řady služeb podle jejich potřeb. Tyto servisy pokrývají celý biomedicínský cyklus, od preklinických modelů přes přístup ke vzorkům, výzkum biomarkerů až po mezinárodní klinické zkoušky a vývoj léčebných produktů. Evropské výzkumné infrastruktury navíc nabízejí rozsáhlá školení a podporu v oblastech etických, právních a sociálních otázek, řízení kvality, regulačních záležitostí či spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Aliance EU-AMRI poskytuje biomedicínským výzkumníkům řadu služeb, z nichž mnohé jsou pro uživatele bezplatné

Zahájení činností aliance EU-AMRI

Dne 14. prosince 2021 od 10:00 do 12:00 SEČ bude v Bruselu oficiálně zahájena činnost aliance EU-AMRI. Součástí programu bude prezentace agentury EU-AMRI a následovat bude i diskuse u kulatého stolu se stěžejními stakeholdery. Jedním z hostů bude rovněž Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Bližší informace a přihlášku k účasti na zahajovací akci naleznete na webové adrese www.eu-amri.org.

Předběžná registrace je otevřena zde.