77. plenární zasedání ESFRI Fóra bylo obohaceno druhým zasedáním „Open Session“

V pořadí již 77. plenární zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) se konalo ve dnech 21. a 22. září 2021. Na druhém zasedání „Open Session“ organizovaném v rámci ESFRI Fóra se sešli ESFRI delegáti a zástupci výzkumných infrastruktur ESFRI, aby diskutovali o odpovědi na téma „Green Deal“.

ESFRI Roadmap 2021 Update

V souladu s probíhajícím procesem věnovalo ESFRI Fórum zvláštní pozornost aktualizaci ESFRI Roadmap 2021 (Update); Fóru byla předložena její první část, „Strategy Report“. Druhá část, „Landscape Analysis“, připravená jako pokročilá analýza vědeckých potřeb a stávajících mezer v oblasti výzkumných infrastruktur, stejně jako směřování strategických investic do budoucna, byla ESFRI Fórem odsouhlasena. ESFRI delegáti se také shodli na postupu schvalování nových „Landmarků“ (projektů, které úspěšně dosáhly implementační fáze).

ESFRI Roadmap 2021 Update poskytuje strategickou vizi vynikajících evropských výzkumných infrastruktur v různých vědeckých oborech. Nová ESFRI Roadmap 2021 má být představena na příštím zasedání Rady pro konkurenceschopnost v listopadu; konečná grafická verze bude oficiálně představena v prosinci 2021 během slovinského předsednictví na akci „ESFRI Roadmap 2021 Launch“.

Stakeholders Fórum

ESFRI delegáti byli informováni o postupu v přípravě „ESFRI Stakeholders Fóra“ – 1. setkání „ESFRI Stakeholders Fórum“ se uskuteční 8. prosince 2021 v Lublani ve Slovinsku jako hybridní akce. „ESFRI Stakeholders Fórum“ je nově vytvořená platforma ESFRI s ambicí podnítit otevřený dialog mezi různými „stakeholdery“ evropských výzkumných infrastruktur s cílem posílit postavení výzkumných infrastruktur jako základního pilíře Evropského výzkumného prostoru. Tento koncept byl představen v  ESFRI White Paper přijaté v roce 2020.

2. zasedání ESFRI „Open Session“

77. zasedání ESFRI Fóra doprovodilo 2. zasedání „ESFRI Open Session“, které je jednou z nových iniciativ ESFRI vycházejících z výstupů „Bílé knihy ESFRI“, a jehož cílem je posílení komunikační strategie ESFRI. Zasedání „Open Session“ má sloužit jak ESFRI delegátům, tak i zástupcům ESFRI výzkumných infrastruktur, a usnadnit obousměrnou výměnu informací. Toto zasedání „Open Session“ bylo věnováno evropskému „Green Dealu“ se zaměřením zejména na vědecké oblasti životního prostředí a energetiky. Další zasedání „Open Session“ je naplánováno na jaro 2022 a bude zaměřeno na téma výzkumných infrastruktur a velkých dat.

Zpráva o činnosti ESFRI

Během tohoto ESFRI Fóra byla schválena „Zpráva o činnosti ESFRI za období 2019-20“. Hlavním záměrem této zprávy je poskytnout veřejnosti informace o aktivitách ESFRI za poslední dva roky; není to jen záznam uplynulých aktivit a setkání, ale zpráva také popisuje kroky, které ESFRI podniklo během minulého roku, kdy vypuknutí pandemie Covid-19 ovlivnilo jeho práci na různých úrovních. Tato zpráva bude zveřejněna jako jeden z výstupů projektu StR-ESFRI2.

78. plenární zasedání ESFRI Fóra se uskuteční během slovinského předsednictví v Radě EU v Lublani, 9. prosince 2021, v návaznosti na ESFRI Days (1. setkání ESFRI „Stakeholders Fóra“ a akce „ESFRI Roadmap 2021 Launch“).