Konference ICRI 2021 se uskutečnila virtuálně ve dnech 1. – 3. června

Ve dnech 1. – 3. června 2021 proběhla celosvětová konference k výzkumným infrastrukturám ICRI 2021 (International Conference on Research Infrastructures). Původně se měla konference uskutečnit fyzicky v kanadské Ottawě, avšak z důvodu přetrvávající pandemie Covid-19 a souvisejících epidemiologických opatření bylo rozhodnuto o jejím přesunutí do virtuálního prostředí. Hlavním organizátorem ICRI 2021 byla Canada Foundation for Innovation v úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace, jež pořádání konference podpořila i finančně z prostředků rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020. ICRI je celosvětovou konferencí a rovněž letos se jí zúčastnili stakeholdeři z řad tvůrců výzkumně-infrastrukturních politik, provozovatelů výzkumných infrastruktur i jejich uživatelů z Evropy, Ameriky, Asie, Afriky a Austrálie. Stovky účastníků ze všech světových makro-regionů tak měli možnost diskutovat nad nejaktuálnějšími tématy politiky výzkumných infrastruktur.

Předseda ESFRI Jan Hrušák

Výzkumné infrastruktury a velké společenské výzvy

ICRI je diskuzní platformou k adresování nejaktuálnějších otázek politiky výzkumných infrastruktur. ICRI 2021 navázala na předešlé ročníky ICRI organizované v Kodani (2012), Aténách (2014), Kapském městě (2016) a ve Vídni (2018). Na konferencích ICRI jsou zpravidla debatovány problematiky, jakými je např. dlouhodobě udržitelný rozvoj ekosystému výzkumných infrastruktur, jejich mezinárodní spolupráce či socioekonomické přínosy a dopady investic do výzkumných infrastruktur, a ani letošní ročník ICRI nebyl v tomto ohledu výjimkou. Kromě výše uvedených témat se zaměřil mj. na otázky datových infrastruktur a sdílení vědeckých dat, managementu mezinárodních výzkumných infrastruktur nebo roli výzkumných infrastruktur v rámci posilování připravenosti a odolnosti světové populace vůči jakýmkoliv budoucím krizovým scénářům vyžadujícím si znalostně a technologicky náročná řešení.

Bílá kniha ESFRI přináší strategickou vizi Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury, co se týče rozvoje ekosystému evropských výzkumných infrastruktur, jako jednoho z pilířů obnoveného Evropského výzkumného prostoru. Hlavním poselstvím Bílé knihy ESFRI je sdělení, že vitální, udržitelný, integrovaný a interoperabilní ekosystém výzkumných infrastruktur, usilující o špičkovou vědu s dopady v podobě aplikací nových poznatků v praxi, je předpokladem dlouhodobě udržitelného ekonomického růstu a společenského blahobytu,“ uvedl Jan Hrušák, úřadující předseda Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. v příspěvku k evropské perspektivě na výzkumně-infrastrukturní agendu. V obdobném duchu vystoupili také další řečníci, kteří vyzdvihli význam výzkumných infrastruktur jako znalostní základny pro adresování velkých společenských výzev současnosti a budoucnosti.

ESFRI White Paper 2020: Making Science Happen

 Konferenci ICRI 2022 uspořádá ČR v Brně

Nadcházející ročník ICRI se uskuteční ve dnech 19. – 21. října 2022 v Brně, a to pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace, jako politických garantů, a dále Masarykovy univerzity a Středoevropského technologického institutu v Brně, jako lokálních organizátorů. „Kromě toho, že je Brno velice příjemným městem, které stojí za to navštívit, představuje rovněž jedno z výzkumných a inovačních center střední Evropy, a to mj. i díky investicím vynakládaným z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů. Brno se tak stalo i hostitelem celé řady českých národních výzkumných infrastruktur, které jsou již plně integrovány do evropských výzkumných infrastruktur,“ poznamenal v pozvánce k účasti na ICRI 2022 v Brně Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Video-pozvánka na konferenci ICRI 2022