Brno se stane hostitelem konference ICRI 2022

ČR se stane hostitelem konference ICRI 2022 (International Conference on Research Infrastructures), celosvětové konference věnované problematice výzkumných infrastruktur. ICRI 2022 zavítá do Brna při příležitosti nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU v průběhu 2. pol. roku 2022 a poskytne tvůrcům politik, provozovatelům a uživatelům výzkumných infrastruktur a výzkumným stakeholderům z Evropy, Ameriky, Asie, Afriky a Austrálie platformu pro debaty na vysoké úrovni nad nejaktuálnějšími otázkami politiky výzkumných infrastruktur. ICRI 2022 proběhne pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Masarykovy univerzity a Středoevropského technologického institutu v Brně, které budou úzce spolupracovat rovněž s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace, finančně se podílejícím na organizaci konference prostřednictvím 9. rámcového programu EU pro výzkumu a inovace Horizontu Evropa.

Středoevropský technologický institut v Brně (CEITEC) – Masarykova univerzita

Přínosy výzkumných infrastruktur k socioekonomickému rozvoji

Stěžejními tématy ICRI 2022 budou mobilizace výzkumných infrastruktur v reakci na pandemii Covid-19 a role výzkumných infrastruktur v ekonomické obnově a posilování připravenosti světové populace reagovat na budoucí krizové scénáře a krizové události, a přínosy investic do výzkumných infrastruktur k (makro-)regionálnímu rozvoji. Kromě těchto témat se však konference zaměří i na celou řadu dalších otázek, jimiž bude např. role menších národních výzkumně-infrastrukturních zařízení vedle rozsáhlých mezinárodních laboratoří a jejich mezinárodní spolupráce či problematika rozvoje mezinárodní datové infrastruktury, umožňující sdílení vědeckých dat napříč výzkumnými institucemi, resp. vědními obory, v souladu s FAIR principy (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability). ICRI 2022 se uskuteční formou plenárních zasedání, prokládaných paralelními sekcemi (break-out sessions), a předpokládá se, že se jí zúčastní přes 500 účastníků z celého světa.

Středoevropský technologický institut v Brně (CEITEC) – Vysoké učení technické v Brně

Brno dějištěm ICRI 2022

ICRI 2022 naváže na dřívější ročníky konané v Kodani (2012), Aténách (2014), Kapském městě (2016), Vídni (2018) a Ottawě (2021). Brno se jako hostitel konference stane v týdnu od 17. do 21. října 2022 celosvětovým centrem diskuzí výzkumně-infrastrukturních stakeholderů. Jako tzv. back-to-back event se v Brně ve stejném týdnu uskuteční mj. také zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), přičemž na okraj ICRI 2022 je možné očekávat i konání řady tzv. satellite events, které budou doprovodnými akcemi k ICRI 2022. V průběhu konference budou mít účastníci ICRI 2022 možnost navštívit výzkumné infrastruktury situované v Brně, provozované místními vysokými školami a výzkumnými ústavy, a poznat Brno jako jedno z pulzujících center vědy a technologií střední Evropy.

Video-pozvánka na konferenci ICRI 2022

Aktuality